We steken het vuur aan: ‘Duurzame arbeidsparticipatie in onze regio’

Vaak proberen we zelf een ingewikkeld vraagstuk op te lossen. Het gevolg is dat we in rondjes draaien. Dat kost veel tijd en energie en we missen de mogelijkheden die anderen kunnen aandragen.

Kampvuurgesprekken kunnen je in korte tijd verder helpen.

We gebruiken kampvuurgesprekken al qua vorm in het begeleiden van intervisie voor ondernemers, leiders en professionals in een bepaalde beroepsgroep. Ook zetten we kampvuurgesprekken in als het gaat om vraagstukken van leiders binnen hun organisatie.

We gaan nu kampvuurgesprekken ook inzetten om nieuwe wegen te vinden in maatschappelijke vraagstukken.

Het gaat bij kampvuurgesprekken altijd om een “ik”-vraag. Wat kan “ik” doen om …. De groep levert de perspectieven, zodat degene met de vraag een keuze kan maken en ook daadwerkelijk gaat besluiten om te doen.

In oktober gaan we de pilot aan met Jacco Teunis. Hij wil graag wat doen om tot een meer duurzame arbeidsparticipatie te komen in onze regio en tot afstemming tussen alle verschillende organisaties die met dit onderwerp bezig zijn. “Wat kan hij doen, om daaraan een bijdrage te leveren?”

Het enige om tot vernieuwing te komen is een beetje  moed. Moed om een vraag te stellen en moed om je open te stellen voor alternatieven, de input van anderen. Je wordt rijkelijk beloond is onze ervaring en het is leuk en leerzaam om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de centrale vraag in een kampvuurgesprek.