We hebben het vuur aangestoken: ‘Duurzame arbeidsparticipatie in onze regio’

De vraagstukken van nu zijn complex. En we weten dat “als we blijven doen wat we deden, we krijgen wat we kregen“. Veel mensen willen vernieuwing creëren, willen bijdragen aan een andere beweging, zouden impact willen maken op een manier die bij ze past, maar weten niet waar en hoe te beginnen.

In Droom van Zwolle hebben we in de afgelopen periode een Kampvuurgesprek Arbeidsparticipatie georganiseerd, met als doel om te ervaren of deze werkvorm ook in maatschappelijk complexe vraagstukken zijn werking heeft.

We gebruiken deze werkvorm al in het begeleiden van intervisie en het oplossen van vraagstukken in organisaties.

Het gaat bij kampvuurgesprekken altijd om een “ik”-vraag. Wat kan “ik” doen om …. De deelnemers in de groep dragen zoveel mogelijk verschillende oplossingen aan vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Dit met als doel dat degene met de vraag een keuze kan maken en ook daadwerkelijk gaat besluiten om het ook te doen.

De pilot heeft Rini te Velthuis samen met Jacco Teunis vorm gegeven. Jacco werkt nu als zelfstandig ondernemer. Hij heeft in zijn professionele carrière op diverse plekken gewerkt met en voor de doelgroep waar het hem om gaat.

Hij wil bijdragen aan een meer duurzame arbeidsparticipatie in onze regio. Hij loopt er tegen aan dat voor de deelnemers ondanks goede bedoelingen vaak alleen maar tijdelijke oplossingen worden gevonden en zij teleurstelling op teleurstelling te verwerken krijgen. Samen met hem hebben we een groepje mensen verzameld die verbinding hebben met het thema en oog hebben voor het geheel. De vraag van Jacco was wat kan ik doen om bij te dragen aan een duurzame en integrale arbeidsparticipatie? In eerste instantie lijkt het een te grote vraag.  Dankzij alle perspectieven die zij naar boven brachten weet hij echter nu hoe hij gaat beginnen en wat hij gaat doen. Jacco is net begonnen met een Post HBO studie Adviseur Inclusieve Arbeidsmarkt. Daarbij hoort een opdracht om in een bedrijf inclusie neer te zetten. Dit is zijn eerste stap. Van daaruit heeft hij de mogelijkheid om het laten zien, dat het wel kan werken. Op die manier kan hij zowel samenwerken met een werkgever en deze begeleiden, alsmede de hele keten (instanties, onderwijs, gemeente) erbij betrekken en mee helpen in de ontwikkeling ten gunste van de doelgroep. Het is concreet haalbaar, het klopt en het draagt bij aan de ontwikkeling van het geheel. In het groepje zat bovendien ook de werkgever, Marien van Stegeren van Kitcentrum, die het met Jacco wil aangaan en met hem een mooi levend voorbeeld wil creëren.

Het enige om tot vernieuwing te komen is een beetje moed. Moed om een vraag te stellen en moed om je open te stellen voor alternatieven, de input van anderen. Je wordt rijkelijk beloond is onze ervaring en het is leuk en leerzaam om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de centrale vraag in een kampvuurgesprek. Durf jij ook?

Heb je behoefte aan meer informatie en kom je graag in contact? Laat van je horen (M: 06 25051407) en wij bespreken wat de mogelijkheden zijn!