Wat kun jij doen aan het behouden of vergroten van je werkgeluk?

Netwerkachtige structuren, zoals in de huidige tijd waarin veel op afstand wordt gewerkt, vragen om creativiteit, persoonlijk leiderschap en wendbaarheid. Hoe ga je om met de veranderingen en wat kun jij er aan doen om je werkgeluk te behouden of te vergroten?
Wij hebben 9 factoren gedefinieerd die van invloed zijn op werkgeluk. Factoren waar jij helemaal zelf invloed op hebt, factoren waarbij je meer afhankelijk bent van collega’s en de organisatie waarvoor je werkt en een (hele belangrijke) factor die zich op het grensvlak tussen jou en de organisatie bevindt. Die laatste factor gaat, hoe kan het ook anders, over zingeving. Zingeving gaat over de mate waarin je kan bijdragen aan iets moois, iets goeds, of iets belangrijks. Vanuit eigen idealen, maatschappelijke doelstellingen of organisatiedoelstellingen.
De tijd waarin we verkeren doet een ongelofelijk appèl op ons bewustzijn en zingevingsvragen dringen naar de voorgrond. Wij helpen je graag met inzicht verkrijgen wat jij kunt doen om vragen beantwoord te krijgen en om te werken aan werkgeluk. Voor jou als individu, voor je team en voor je organisatie.

Voor de aardigheid hebben wij een quiz gemaakt. Om te testen wat jij weet over werkgeluk en om je stof tot nadenken te geven. Maar bovenal om het goede gesprek te voeren, met jezelf en met de mensen met wie je samenwerkt.
Heb je vragen of wil je met ons het gesprek voeren? Wij ontmoeten je graag; live of online.

Tot slot wat ‘Facts’:

Dishappifiers => drukken werkgeluk als er ontevredenheid over is.
Voorbeelden hiervan zijn te hoge werkdruk, organisatiecultuur,
fysieke werkomgeving, communicatie.

Managers zijn gelukkiger dan andere medewerkers.
Dit zit hem niet zozeer in werkplezier, maar meer in voldoening en zingeving.

Ruim een kwart van de medewerkers heeft iedere week een slechte dag.
(door hoge werkdruk, negatieve klanten, geen erkenning krijgen,
klagende en/of negatieve collega’s)

Managers hebben vooral last van lange saaie vergaderingen.

Werkgeluk neemt toe naarmate de organisatie meer marktgericht is.
Marktgerichtheid staat voor ‘superieure vaardigheden in het begrijpen
en tevredenstellen van klanten’.

De sterkste sensitiviteit rond werkgeluk ligt bij
– beste eigenschappen benutten
– voldoende uitdaging
– zinvol werk doen
– goede onderlinge relaties
– eerlijke behandeling

Wil je meer weten over werkgeluk? Een sessie met je team of een webinar? Neem contact op met Bernadet, zij bespreekt graag de mogelijkheden met je.