• Communicatie

    Die je samenwerking een boost geeft

Vrijmoedig spreken

Goede communicatie ligt aan de basis van fijn samenwerken. Dat heeft niet alleen betrekking op over en weer goed luisteren, doorvragen en checken of je iets goed begrepen hebt. Ook kunnen taalgebruik, intonatie en interpretatie van non-verbale en verbale communicatie aanleiding geven tot ergernissen en irritatie. Kan er gezegd worden wat je van je het hart moet, staat de ander open voor jouw inbreng en ideeën?
Er gaat nogal eens wat mis in communicatie. En dat is hartstikke jammer! De bijdrage van ieder individu is immers onmisbaar om te verdiepen op een onderwerp en voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Een (h)echt (project)team is er op uit dat iedereen gezien en gehoord wordt. Als daar oprecht ruimte voor is wordt de unieke waarde en de unieke bijdrage van ieder individu optimaal benut. Dat leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen…

Misschien ken je het wel. Dat je uit een overleg komt en dat je niet gezegd hebt wat je eigenlijk wilt. Omdat je de vrede wilt bewaren, aardig gevonden wilt worden, bang bent voor gedoe of conflicten. Je begint misschien te klagen tegen anderen of je spanning bouwt zich enorm op waardoor je (over andere dingen) onredelijk wordt. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, helaas. Jij bent erbij om het niet zover te laten komen. Want ook al zijn je bedoelingen ogenschijnlijk goed, de ander voelt het als jouw gedrag niet spoort met jouw binnenwereld. Als alles in jou ‘nee zegt’ maar naar buiten toe zeg je ‘ja’ dan zend je dubbele en verwarrende boodschappen uit. Je wordt onbetrouwbaar als dit jouw manier van doen is en daardoor ontstaat een klimaat van wantrouwen, controle, regels en spanning. Een ideale voedingsbodem voor angst.
Best heftig hè. Maar je het goede nieuws is dat jij hier zelf iets aan kunt doen. En dat begint bij transparantie, hoe moeilijk dat in beginsel ook voor je kan zijn. ‘Love comes with a knife’. Dus stop met praten ‘over’ iets, maar leer te spreken ‘vanuit’ iets; vanuit jouzelf dus. Daarmee word je een inspirerende collega en een inspirerend leider. Je hoeft het er dan ook niet meer over te hebben wat anderen zouden moeten doen. Begin maar gewoon. Zelf.
Je zult merken dat je zelfvertrouwen groeit als je jouw binnenwereld in verbinding weet te brengen met je omgeving. Het is een groeiproces dat niet zonder regen en zonneschijn kan. Bevestiging van de ander is zonneschijn. Weerstand en tegenwerking is de regen.

Wil je handvatten hoe je alsnog ‘het niet gevoerde gesprek’ kunt voeren? Heb je moeite met het geven van feedback? Of merk je dat niet iedereen aan bod komt bij (creatieve) beslissingsprocessen en wil je daar graag wat aan doen?

Wij leren je graag hoe je diverse gespreksvormen toe kunt passen om je samenwerking 1-op-1 of met een groep kunt verbeteren. We geven je daarbij handige tips die je direct in kunt zetten. Het kan ook zijn dat je jezelf nog een beetje beter moet leren kennen en dat je wilt oefenen om woorden te geven aan jouw binnenwereld. Weet dat hoe beter je jezelf kenbaar kunt maken, hoe lichter het wordt in samenwerken.

Gespreksvormen
Welke gespreksvorm het beste aansluit bij je communicatievraag is onder meer afhankelijk van jouw thema, wat de doelstelling van jou (en de groep) is en hoeveel tijd je vrij kunt maken (dus hoe diep wil je gaan?). De Droom stemt dat graag nauwkeurig met je af tijdens een kennismaking.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: Liefdevolle feedback, Walk the Talk!, Leven vs Overleven, het niet gevoerde gesprek, besluitvorming, voorzitten van vergaderingen.

Ik wil graag een afspraak maken om te ontdekken welke aanpak het beste past bij mijn situatie.

Ik twijfel nog een beetje…

Wil je meer over Bernadet weten?