Vlag voor Talentfestival

Erik van der Spek heeft speciaal voor het Talentfestival van a.s. vrijdag een vlag ontworpen met de landnaam “Hedera”. De beelden en verhalen omtrent onze visie op talent heeft Erik vertaald naar een vlag en een land en haar inwoners.

‘In Hedera leeft ieder zijn/haar eigen talent. Talent is in het hart geworteld. En een onherroepelijk, onontkoombaar, onstuitbaar, kostbaar geschenk. In Hedera zoekt, ziet, deelt, voedt en koestert eenieder het eigen talent. En dat van de ander. Door samen zoekend te groeien, woekert in Hedera de levenslust!’

De gouden Hedera staat voor het goud dat jij bent!
Voor meer vlaggen van Erik: http://eenwereldinvlaggen.nl/