Berichten

Mediation in deze tijd

Ook in deze tijd helpen we (conflict)situaties via mediation oplossen.

Juist door de huidige situatie waarin we veel op afstand werken ontstaan gemakkelijk misverstanden en miscommunicatie. Doordat alles nu vaak wat anders gaat, wordt nog zichtbaarder wat in een samenwerkingsrelatie niet loopt en verbeterd dient te worden. Ook is er in deze tijd (meer) ziekte of ontslag en problemen die daaruit voortvloeien. Het is niet wenselijk om het oplossen van situaties uit te stellen. Het kost veel negatieve energie, tijd en geld.

Je kunt juist deze tijd benutten om het op te pakken en onder onze begeleiding de dialoog aan te gaan, om met wederzijds respect een oplossing te vinden. En dat kan dus ook gewoon. Online via Zoom, Teams en/of Skype. Of een combinatie tussen onlinegesprekken en ontmoetingen in onze locatie. We stemmen graag met je af wat het beste past in de gegeven situatie.

 

Werken aan je ontwikkeling als ondernemer

Op 9 september is in Droom van Zwolle de derde Begeleide Intervisiegroep Ondernemerschap gestart. Een kleine groep ondernemers uit de regio komt een paar keer per jaar bij elkaar om te werken aan hun ontwikkeling als ondernemer. Daarbij wordt de wijsheid van de groep benut om antwoorden te vinden op de vragen die zij hebben.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Rini stelt een groep van vier tot zes ondernemers samen, waarvan zij denkt dat ze wat aan elkaar zullen hebben. Het liefst zo divers mogelijk. De enige voorwaarde is dat het ondernemers zijn die open staan om zelf iets van anderen te leren en dat ze op hun beurt bereid zijn om andere ondernemers te helpen met hun vraag. De groep komt, afhankelijk van de grootte, vier tot zes keer per jaar drie uur bij elkaar.

Veilige en vertrouwelijke setting

Tijdens de eerste bijeenkomst is de kennismaking en wordt een veilige en vertrouwelijke setting gecreëerd. Dat is de basis. Rini begeleidt de intervisie met het Kampvuurgesprek, een Afrikaanse vergadervorm. In het kort: Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om een keer een vraag in te brengen. De deelnemer die de vraag inbrengt krijgt, als de vraag helder is, adviezen van de groep. Het bijzondere is dat de deelnemer in die fase niet mag reageren. In plaats van het er over hebben, laat hij of zij de adviezen over zich heen komen en pikt er die adviezen uit die raak zijn. Als alle adviezen zijn gegeven trekt Rini zich terug met de deelnemer en neemt hij/zij daadwerkelijke besluiten op korte en op lange termijn.

Verrassend ander licht op je vragen

Rini: “Ik denk dat iedere ondernemer vragen heeft die hem of haar bezighouden. Vragen waarop je niet direct antwoord hebt en waarmee je kortere of langere tijd rondloopt. Ik heb die in ieder geval wel altijd. Dat kunnen hele praktische vragen zijn, organisatorische of strategische of persoonlijke. Als je daarbij de perspectieven van anderen kunt gebruiken, die soms een verrassend ander licht op je vraag schijnen, wordt het ineens veel duidelijker en kun je gemakkelijker tot besluiten komen én tot daadwerkelijke stappen. Je versnelt het proces. En als je een jaar met elkaar optrekt, reis je met elkaar mee en heb je een steun in de rug om je zelf genomen besluiten daadwerkelijk te realiseren. Bovendien is het gezellig. Na iedere bijeenkomst eten we met elkaar en leer je elkaar steeds beter kennen.”

Ook werken aan je ontwikkeling als ondernemer?

Heb jij ook belangstelling om samen met andere ondernemers in je regio jaarlijks een aantal waardevolle bijeenkomsten mee te maken en op deze manier te werken aan je ontwikkeling als ondernemer? Neem dan contact op met Rini via rini@droomvanzwolle.nl

Ruimte maken!

Ik ben opgegroeid op een boerderij. Een basis met waardevolle lessen, al was ik mij daar toen niet van bewust. We leefden met het ritme van de natuur. Met de wisseling van de seizoenen. En ieder wisseling van de seizoenen bracht andere activiteiten met zich mee, waaronder de grote schoonmaak in het voorjaar. Een enorme klus, waarbij je dacht “waar moeten we beginnen?” En “hoe komt dit ooit af?!” Mijn moeder zei altijd “eerst ruimte maken”.

Voordat je begon met het schoonmaken of opruimen en herschikken van een grote schuur, moest er eerst een stuk vrij gemaakt worden. Dan kon je schoonmaken en de lege ruimte bewust opnieuw inrichten met de zaken die je wilde behouden. Wat je niet meer nodig had zette je niet meer terug. Alles werd gesorteerd en kreeg bewust een nieuwe plek. Oud ijzer werd verkocht en papier en hout verbrand.

Ik denk dat ik op de boerderij heb geleerd om niet bij de pakken neer te zitten als ik helemaal in de troep zit. Ik weet hoe ik het moet aanpakken. Ik heb vertrouwen dat als ik begin en doorzet, het leidt tot een prettige plek en een tevreden gevoel. Die aanpak is niet alleen van waarde voor een vieze rommelige plek in huis. Ik gebruik het ook als ik een vol hoofd heb.

Het lukt me niet om een vol hoofd op te ruimen door gedachtes te verschuiven. Piekeren leidt nergens toe. Als ik mij daarop betrap is het tijd om “ruimte te maken”. Ik doe dat door bijvoorbeeld alles op te schrijven waar ik over zit na te denken, door met iemand te delen waar ik over pieker, een lange wandeling in de natuur te maken, mijn gedachtes onder de loupe te nemen in een van de vele spirituele oefeningen die ik in de afgelopen jaren heb geleerd. Als ik er op die manier niet uitkom, roep ik de hulp van een coach in of volg ik een training. Soms heb je andere spiegels nodig om je ergens bewust van te worden en ruimte te kunnen maken. Als er ruimte is, kan ik weer mogelijkheden zien. Weet ik mijn volgende stap. Neem ik een besluit hoe verder en wat laat ik los. Als ik dit proces doorlopen heb kan ik weer een tijdje verder. Tot de volgende (grote) schoonmaak. Mijn remedie voor een vol hoofd:

  • Ruimte maken
  • Beslis
  • Doe het en laat los

 

Dialoog en de Kracht van Kwetsbaarheid

In Droom van Zwolle begeleidde ik een dialoog over de kracht van kwetsbaarheid. In een dialoog spreken alle deelnemers om de beurt, nemen de tijd die nodig is en de anderen luisteren. Een goede dialoog leidt vaak tot mooie inzichten. In de dialoog realiseerde ik mij, dat ik mijn kwetsbaarheid pas durfde te laten zien vanaf de tijd dat ik mijzelf krachtig genoeg voelde. Als jonge advocate had ik onvoldoende parate kennis, nog geen praktijkervaring en toch moest ik de belangen van mijn vaak veel oudere cliënten behartigen. Ik moest het voornamelijk hebben van mijn inzet en doorzettingsvermogen en durfde zeker niet te laten zien dat ik onzeker was. Ik had een hele dikke muur opgebouwd. Ik realiseerde me tijdens de dialoog dat die muur ook een functie heeft. De muur is er om je te beschermen. Anders zou je, tenminste dat denk je, omver geblazen worden. Met de groei van mijn zelfvertrouwen kon mijn muur gedurende de jaren daarna steeds dunner worden. Nu durf ik het niet te kunnen, het niet te weten, fouten te maken, anderen om hulp te vragen, omdat ik voldoende zelfvertrouwen en zelfwaardering heb in de dingen die ik wel kan, wel weet en wel te bieden heb. Dat voelt als een bevrijding. Ik kan mezelf zijn. Kwetsbaar durven zijn vereist innerlijke kracht. Zolang je die nog niet voelt is met een muurtje niets mis.
Ik ben dankbaar voor de bescherming van het muurtje, maar nog dankbaarder dat ik de moed heb gehad om de stap tot persoonlijke ontwikkeling te zetten. Weten wie ik ben geeft me het zelfvertrouwen dat nodig is om kwetsbaar te durven zijn en me vrij te voelen.

 

Ik ben langzaamaan van het conflict gaan houden

Rini te Velthuis – mediator, procesbegeleider en oprichter/eigenaar van Droom van Zwolle

‘Ik dacht dat ik een denker was. Nu weet ik dat ik een denkende voeler ben. En zelfs meer dan dat. Ik kan mijn denken in dienst stellen van mijn hart. En van daaruit meer realiseren dan mijn denken ooit voor mogelijk had gehouden.’

Vrouw. Advocate. Vennoot bij het advocatenkantoor. Een pracht van een carrière waar ze zeventien jaar hard voor had gewerkt. ‘Ik heb dat werk altijd met veel plezier gedaan’. Maar ze zat wel tot half ’s één nachts te tikken achter de computer en in het weekend had ze vaak migraine. ‘Ik was me aan het bewijzen, alleen had ik dat zelf niet in de gaten. Ik kon geen maat houden.’ Tot haar man haar tot de orde riep: ‘Als je zo doorgaat word je ziek of krijg je spijt omdat je onvoldoende tijd aan je kinderen hebt gegeven.’

Nu moet Rini te Velthuis er hartelijk om lachen; om haar toezeggingen dat na een drukke periode een rustige zou volgen, want ze realiseert zich dat dit, al haar beloftes ten spijt, eigenlijk nooit het geval was. Ze kon maar geen balans vinden tussen werk en privé.

Ze sloeg een nieuwe weg in en startte met een diepgaand spiritueel ontwikkelpad. Ze liep ‘het pad van hoofd naar hart’ zoals ze het zelf mooi noemt en leerde van daaruit te werken en te leven.

Luisteren naar alle perspectieven
‘Ik ontdekte dat ik in mijn rol als advocaat een conflict veelal vanuit één kant benaderde. Terwijl ik liever het conflict vanuit verschillende perspectieven wilde bekijken en vanuit het idee dat ieder mens eigenlijk het beste in staat is om zijn eigen conflicten op te lossen.’ Rini ging op zoek naar een duurzamere manier van conflicthantering. Ze volgde een mediation-opleiding en schakelde van haar rol als advocaat naar die van mediator. Vervolgens werd ze opgeleid in de methode Deep Democracy; een methode waarbij eerst naar alle perspectieven wordt geluisterd voordat een besluit wordt genomen. ‘Je zoekt expliciet naar de afwijkende mening. Toen pas kwam ik erachter dat ik altijd al een gloeiende hekel heb gehad aan conflicten en spanning. Ik heb een sterke wil om harmonie te scheppen. Terwijl juist harmonie en verbinding mogelijk is als je de verschillen bespreekbaar durft te maken en respecteert. Als het ergens schuurt is dat een mogelijkheid tot ontwikkeling, te ontdekken wie je bent, wat je waarden zijn, wat je belangrijk vindt en hoe je verder wilt. Ik ben om die reden langzaamaan oprecht van het conflict gaan houden.’

Innerlijk conflict
Daar behoort het innerlijke conflict ook toe. De strijd tussen hart en hoofd waarbij ieder mens obstakels opwerpt die hem of haar verhinderen dromen waar te maken. Door haar eigen innerlijke conflicten aan te gaan heeft ze de weg vrij gemaakt om naar haar hartenwens te luisteren: het creëren van Droom van Zwolle. ‘Ik wilde heel graag dat er een plek zou zijn in Zwolle waar groei en ontwikkeling centraal zouden staan. Door aanmoediging van mensen uit mijn omgeving ging ik geloven dat het kon. En ik kreeg opnieuw bevestigd dat als je iets ècht van harte wilt, je gelooft dat het kan èn je weet door te zetten, het gaat gebeuren.’

Droom van Zwolle staat als een huis
De rest is geschiedenis; Droom van Zwolle staat als een huis. En – was de cirkel altijd maar zo mooi rond – op deze plek kan Rini doen wat ze het liefste doet. In de Droom is er alle ruimte voor het bespreekbaar maken en oplossen van (innerlijke)conflicten en complexe vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en met het oog op de ontwikkeling van individuen, organisaties en onze samenleving. Dialoog, mediation en Deep Democracy hebben er een plek gevonden. ‘Het is mijn missie om de weg vrij te maken voor de best mogelijke besluitvorming en creatie vanuit het hart.’

Realiseren van een doel, creatie

Een geweldig artikel in het NRC.  Een interview met Eliud Kipchoge die 78 seconden van het wereldrecord op de marathon haalde. Er zit veel wijsheid in de manier waarop hij dit doel heeft gerealiseerd. Wijsheid die niet alleen toepasbaar is in topsport. Ook in ons gewone leven en werk kunnen we er veel aan hebben. Kipchoge realiseerde een droom. Een droom waar hij zich jarenlang voor in heeft gezet. Hij zegt dat “niets te gek is in dit leven, als je er maar in gelooft”.

Het artikel gaat over een doel en je er voor inzetten. Over een tegenslag en doorgaan. Over eerlijk zijn tegenover jezelf. Negativiteit uitbannen. “Voelen” of je een goed of foute keuze maakt. Veranderingen accepteren. Blijven hopen en beseffen dat we zelf onze eigen vijand nummer één zijn. Het mooiste vind ik dat Kipchoge bij 35 kilometer begon te glimlachen. In het artikel wordt de vraag gesteld “waarom?”. “De truc is om bij hevige pijn voor je geest voor de gek te houden. De geest moet denken dat je gelukkig bent. Als je iets doet wat je gelukkig maakt, volgt perfectie.” Een inspirerend voorbeeld dat het daadwerkelijk zo werkt!

De kracht van intentie

In Droom van Zwolle werken we zelf en in ook onze trainingen met het zetten van intenties. Een intentie voor het komend jaar, een intentie voor een training of een workshop, een intentie voor een project, gesprek of vergadering. Voor een training stellen Bernadet en ik elkaar de vraag: “Wat is jouw intentie voor deze training? En wat heb jij nodig?” We zijn stil en leven ons in de training die komen gaat. Het is vaak zo wonderlijk! Onze intenties krijgen we vaak op een presenteerblaadje terug uit de groep.
Op een ochtend had ik “positiviteit” als intentie en ik had gezegd dat ik nodig had bevestiging vanuit de groep dat we goed bezig zijn. Die ochtend zei één van de deelnemers “Ik wist in het begin niet waar ik aan begon, overwoog zelfs om te stoppen,
“Ik ben 180 graden gedraaid”. Een andere deelnemer zei “We zijn nog maar vier keer bij elkaar geweest, maar de training heeft nu al zijn waarde!” Fascinerend. Het is bijna niet te geloven, maar het maakt alles uit of je wel of niet met een intentie werkt. Een intentie voor een vergadering, een intentie voor een moeilijk gesprek, een intentie voor een project dat je samen gaat doen, een intentie voor de dag. Vaak begin je op de automatische piloot aan je dag, aan een vergadering, aan een gesprek, of aan een project. Dan word je zomaar afgeleid door jezelf of door anderen van je werkelijke intentie. Als je bewust in gang zet wat je graag wilt ervaren, werkt dat door in de hele setting. Het gaat niet om een van te voren in je hoofd bedacht standpunt of doel. De intentie moet je ook oprecht voelen, van harte willen.

Rini te Velthuis

Conflicten zijn waardevol

Het is januari 2015. Door twee verschillende mensen in mijn netwerk ben ik gewezen op een interessante training Deep Democracy.  Het ligt precies in de lijn van het werk dat ik als mediator en (dialoog)procesbegeleider doe.

Niet lang daarna zit ik verwachtingsvol in de trein naar Utrecht voor Deep Democracy level 1. Het duurt even voordat ik er achter kom dat ik helemaal niet bij het goede treinstation uitkom. Kluns denk ik, ik had eerder moeten overstappen. Via een omweg kom ik al foeterend op mezelf aan bij de training. De groep is al in groepjes met de check-in begonnen. Een slecht begin. In de groep van ervaren trainers voel ik mij als mediator een vreemde eend in de bijt. Versterkt door het te laat komen voel ik me nog minder op mijn gemak.

Deep Democracy gaat over een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in de besluitvorming. Dit vanuit de overtuiging dat krachtige besluiten juist ontstaan als we de aanwezige diversiteit, kennis, talenten, ervaringen en emoties combineren. Daarbij zijn tegenstellingen wezenlijk en logisch. Deep Democracy is een filosofie en methode ineen. Bij conflicten denk je vaak dat we tegen elkaar moeten vechten, maar door samen te vechten voor de hoogst haalbare oplossing wordt het potentieel van de groep optimaal benut. Deep Democracy biedt praktische kaders en technieken om met uitersten om te gaan en de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar te maken. De kern is in feite heel simpel, namelijk dat zonder te oordelen ervoor gezorgd wordt dat alles wat gezegd moet worden, gezegd kan worden.

De trainster moedigt aan om alles te zeggen wat er ook in onze groep is. Na enige aarzeling deel ik hoe ik mij in de groep voel. Het blijkt een thema te zijn dat breder in de groep leeft. Je een vreemde eend in de bijt voelen. Je minder deskundig voelen dan anderen. Je daardoor niet durven uitspreken in een groep. In een aantal werkvormen van Deep Democracy diepen we het thema uit. We leren de werkvormen en komen tegelijkertijd tot inzichten.

De volgende dag stap ik weer in de trein, de tweede dag van Deep Democracy deel 1. Nu goed opletten dat ik op tijd overstap… Het duurt weer even tot ik tot de ontdekking kom dat ik niet vergeten ben om de vorige keer op tijd over te stappen, maar dat ik in de compleet verkeerde trein ben gestapt. Dezelfde trein als de vorige dag. Hoe dom kun je zijn?! Wat moet de trainer en de groep wel van mij denken. Weer te laat. Wat is er toch aan de hand? Opnieuw een innerlijk conflict. Ik voel dat het mij blokkeert in om me te durven laten zien, me aan te melden om te oefenen met de werkvormen in de groep. Dat deel ik dan weer wel in de groep. Als je deelt wat je voelt, ook al voel je je alleen staan, blijkt dat er altijd meer mensen te zijn die hetzelfde voelen. Het weefsel van een groep en de tegenstellingen in een groep worden zichtbaar.

Niet lang daarna is Deep Democracy deel 2 waarvoor ik me enthousiast aanmeld. Dit keer vertrek ik met de auto. Op tijd vertrokken, maar…. Je raadt het al in de file. Voor de derde achtereenvolgende keer te laat. Kan het nog erger? Dit is absurd! Ik weet dat een deel van de groep ook in deel 1 zat. Ik kan wel door de grond gaan ten opzichte van de trainster en de groep. Het versterkt voor de derde keer de belemmeringen die ik voel. Wat is er toch aan de hand. In de 25 jaar advocatuur heb ik wel voor hetere vuren gestaan. Welke spiegel wordt me voorgehouden?  Dit keer gaan we “pijlen gooien”. Het (innerlijk) conflict dat aanwezig is verscherpen. Dan komt de doorbraak en het inzicht. Ik word me ervan bewust dat ik me door een belemmerende overtuiging  heb laten leiden. En verder dat ik diep in mijn hart altijd een hekel aan conflicten heb gehad. En dat als je je niet uitspreekt je de ontwikkeling van de groep belemmert. Dat een conflict waardevol en zelfs nodig is om jezelf en de ander te laten groeien.

Vanaf dat moment heb ik Deep Democracy deel 2 en deel 3 vol enthousiasme afgerond. Heb het proces me eigen gemaakt en er in geoefend. Alle dagen kwam ik keurig op tijd, een paar keer zelfs een half uur te vroeg. Heb de methode ondertussen in mijn mediations, bij diverse groepen en teams toegepast. Ik ben diep onder de indruk welk potentieel vrijkomt als iedereen de veiligheid voelt om te zeggen wat in hem of haar omgaat!  Als we toestemming hebben om mens te zijn, met alle twijfels, meningen en gevoelens die daarbij horen, komen we tot verbinding en nieuwe inzichten. En het te laat komen op de eerste drie dagen was een “fractile”. Een blokkade die er was en zich in allerlei opzichten uitte. Toen ik mijn blokkade had opgeruimd en weer in flow kwam, deden zich in mijn feitelijke reis met trein en auto ook geen belemmeringen meer voor.

Zomer Inspiratiebijeenkomst ’16
René de Haan en Rini te Velthuis
“Er zit schoonheid in gedoe”

Je herkent ’t vast.
Een samenwerking die stroomt en waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Een samenwerking met gedoe, in de vorm van meningsverschillen, ergernissen en conflict.
Van nature houden we van harmonie en gaan we gedoe het liefst uit de weg. We werken eerder samen met degene die het met ons eens is, dan met degene die steeds een afwijkende mening heeft. En omgekeerd vinden we het spannend om onze eigen afwijkende mening te uiten.

René de Haan en Rini te Velthuis nemen jullie tijdens de Zomer Inspiratiebijeenkomst op 24 juni a.s., aan de hand van inzichten uit Deep Democracy, mee in het geheim van een goede samenwerking.
Deze Zomer Inspiratiebijeenkomst gaat over het omarmen van ‘gedoe’ en de verschillen tussen mensen, om zo vernieuwing te creëren, goed samen te werken en complexe problemen op te lossen.

Nieuwsgierig? Kom ook want samenwerken doe je overal: thuis, in je werk, in je hobby’s. Kortom in de maatschappij!


Het Xperiment is geslaagd!

Bekijk de video die we van het Xperiment hebben gemaakt om er alles over te weten te komen.

Vanwege groot enthousiasme bij de deelnemers, bewezen effect en impact van het Xperiment, starten we na de zomer met versie 2.0.!!

Meedoen? Meer weten?  Mail Rini te Velthuis op rini@droomvanzwolle.nl of bel 0388536240.

Droom van Zwolle Xperiment 2014/2015

Watch the Video