Berichten

Werken aan je ontwikkeling als ondernemer

Op 9 september is in Droom van Zwolle de derde Begeleide Intervisiegroep Ondernemerschap gestart. Een kleine groep ondernemers uit de regio komt een paar keer per jaar bij elkaar om te werken aan hun ontwikkeling als ondernemer. Daarbij wordt de wijsheid van de groep benut om antwoorden te vinden op de vragen die zij hebben.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Rini stelt een groep van vier tot zes ondernemers samen, waarvan zij denkt dat ze wat aan elkaar zullen hebben. Het liefst zo divers mogelijk. De enige voorwaarde is dat het ondernemers zijn die open staan om zelf iets van anderen te leren en dat ze op hun beurt bereid zijn om andere ondernemers te helpen met hun vraag. De groep komt, afhankelijk van de grootte, vier tot zes keer per jaar drie uur bij elkaar.

Veilige en vertrouwelijke setting

Tijdens de eerste bijeenkomst is de kennismaking en wordt een veilige en vertrouwelijke setting gecreëerd. Dat is de basis. Rini begeleidt de intervisie met het Kampvuurgesprek, een Afrikaanse vergadervorm. In het kort: Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid om een keer een vraag in te brengen. De deelnemer die de vraag inbrengt krijgt, als de vraag helder is, adviezen van de groep. Het bijzondere is dat de deelnemer in die fase niet mag reageren. In plaats van het er over hebben, laat hij of zij de adviezen over zich heen komen en pikt er die adviezen uit die raak zijn. Als alle adviezen zijn gegeven trekt Rini zich terug met de deelnemer en neemt hij/zij daadwerkelijke besluiten op korte en op lange termijn.

Verrassend ander licht op je vragen

Rini: “Ik denk dat iedere ondernemer vragen heeft die hem of haar bezighouden. Vragen waarop je niet direct antwoord hebt en waarmee je kortere of langere tijd rondloopt. Ik heb die in ieder geval wel altijd. Dat kunnen hele praktische vragen zijn, organisatorische of strategische of persoonlijke. Als je daarbij de perspectieven van anderen kunt gebruiken, die soms een verrassend ander licht op je vraag schijnen, wordt het ineens veel duidelijker en kun je gemakkelijker tot besluiten komen én tot daadwerkelijke stappen. Je versnelt het proces. En als je een jaar met elkaar optrekt, reis je met elkaar mee en heb je een steun in de rug om je zelf genomen besluiten daadwerkelijk te realiseren. Bovendien is het gezellig. Na iedere bijeenkomst eten we met elkaar en leer je elkaar steeds beter kennen.”

Ook werken aan je ontwikkeling als ondernemer?

Heb jij ook belangstelling om samen met andere ondernemers in je regio jaarlijks een aantal waardevolle bijeenkomsten mee te maken en op deze manier te werken aan je ontwikkeling als ondernemer? Neem dan contact op met Rini via rini@droomvanzwolle.nl

Portfolio Items