Berichten

Jongeren On Track gaat weer van start!

Twijfelt je kind over studie, werk, zichzelf? We starten weer met een nieuwe groep van On Track, ons ontwikkeltraject voor jongeren van 16-27 jaar. https://www.droomvanzwolle.nl/jongeren-on-track/

Kom naar onze informatie-avond op dinsdag 17 maart, van 19:30 – 20:30 bij Droom van Zwolle. Laat weten of je komt door ons een mail te sturen: team@ontrack.nu

On Track is er voor elke jongere uit regio Zwolle die een boost kan gebruiken om met zelfvertrouwen zijn/haar eigen pad uit te stippelen.
Voor jongeren die het even niet weten of helemaal niet weten. On Track leert iedere jongere dat hij/zij zelf het vertrekpunt is. Het programma zet het licht op het unieke talent dat in een ieder aanwezig is. Het maakt saboterende patronen zichtbaar. Het geeft een impuls aan de (school)loopbaan. Kortom het heeft zin om er aan mee te doen. Voor jongeren van 16-27 jr.

https://www.droomvanzwolle.nl/jongeren-on-track/

 

De Oogst van On Track: ontroerend en versterkend

Op 12 december hebben we de oogst gevierd van het ontwikkeltraject jongeren On Track. Een bijeenkomst vol ontroerende momenten. De jongeren deelden persoonlijke ervaringen en lieten op een prachtige authentieke manier zien dat ze “On Track” zijn. Zo was er een hele mooie presentatie van Myrthe Schoonhoven waarin ze haar geworstel en haar succesmomenten met ons deelde. Rozemarijn Huizenga bracht een gevoelig lied ten gehore dat ze schreef na een moeilijke periode. Ze is trots op waar ze nu staat en hoopt met de muziek en songteksten andere mensen te inspireren en te bemoedigen.
Het jonge muzikale Zwolse talent Micha verzorgde een mooi intiem en akoestisch optreden, omlijst met een inspirerend verhaal dat naadloos aansluit op de processen waar veel van ‘onze’ jongeren mee te maken hebben. Het was een geweldige bijeenkomst met trotse jongeren, trotse trainers, Droomvrienden, Droompartners, buddy’s, ouders en andere betrokkenen uit het professionele netwerk.

On Track werkt!

We hebben ontdekt dat het werkt om jongeren even helemaal uit hun dagelijkse bestaan te halen. Dit doen we door een week met ze naar Schiermonnikoog te gaan en het traject verder in Droom van Zwolle vorm te geven. Het werkt om in groepsverband met jongeren te leren en ontwikkelen. De jongeren gaan net als in onze andere ontwikkeltrajecten door de thema’s: aanvaarden, verlangen, hopen, vertrouwen, overgave, liefhebben en willen. Het vinden van hun Talent – ofwel natuurlijke gave – geeft zelfvertrouwen en richting. Verkregen inzichten kunnen meteen worden toegepast in het realiseren van een project en het vinden van richting in leren en/of werk. Tot slot blijkt de hands-on support (praktische ondersteuning) belangrijk die gegeven wordt door trainers en buddy’s uit het netwerk van Droom van Zwolle.

Een lerend netwerk

De trajecten inspireren ons en motiveren ons om persoonlijke ontwikkeling volgens deze aanpak zo vroeg als mogelijk te integreren in het onderwijs. Het is onze ambitie om professionals die jongeren begeleiden op te gaan leiden om dit samen mogelijk te maken. Daarnaast is er goede samenwerking nodig met hulpverleners, doorverwijzers, scholen, instanties en andere ontwikkelprogramma’s om snel te kunnen schakelen voor jongeren en om een lerend netwerk te vormen. Hier willen we verder aan bijdragen en aan werken, onder meer via ons platform “Ruimte voor jongeren”.

We doen het niet alleen

Onze dank gaat uit naar alle jongeren die meegedaan hebben, naar ouders die hun kinderen hebben gestimuleerd in hun ontwikkeling, naar Provincie Overijssel en naar onze Droomvrienden en Droompartners die de trajecten mede mogelijk hebben gemaakt. Dank aan de buddy’s uit ons netwerk die een langere periode willen meereizen met de jongeren. En ook dank voor de trainers die hebben doorgezet als het moeilijk was. “Wij zijn On Track” en wij hopen dat we ons werk voor jongeren in de komende jaren kunnen uitbreiden!

Wil je meer weten over On Track en/of hoe je het kan steunen? Kijk dan hier verder.

Samen jongeren helpen om hun pad te vinden

Dit jaar zijn we gestart met On Track, het ontwikkelprogramma voor jongeren uit onze regio die vastlopen in het onderwijssysteem of in hun leven. De doelstelling van On Track is om deze jongeren te laten (her)ontdekken waar ze van nature goed in zijn en om dat te verbinden aan een opleiding of werk waar ze blij van worden. Opdat ze met zelfvertrouwen en enthousiasme het pad gaan bewandelen dat voor hen ligt. We hebben afgesproken dat we dit jaar 20 jongeren gaan begeleiden en op dit moment staat de teller op 17!  Wat komen we tegen? En wat zijn succesfactoren? Wat werkt niet, of wat valt tegen? Dit zijn allemaal vragen waar we uitgebreid bij stil staan.

Letterlijk en figuurlijk stilstaan op Schiermonnikoog

We zijn enthousiast over de impact die we kunnen maken door de jongeren allereerst even helemaal uit hun eigen omgeving te halen. Met 2 groepen hebben we de reis gemaakt naar Schiermonnikoog om in de natuur letterlijk en figuurlijk stil gestaan. Er is gelachen, gehuild, gespeeld, geploeterd. Wat was het gaaf om zo intensief met elkaar aan het werk te zijn. De vervolgsessies en individuele coaching bij Droom van Zwolle dragen eraan bij dat er daadwerkelijk nieuwe stappen gemaakt kunnen worden richting onderwijs, (nieuw) werk of andere activiteiten.

Werken aan duurzame resultaten

We zijn enthousiast over bereikte resultaten. En we zijn er nog niet. We hebben beloofd om te werken aan duurzame resultaten, dus we blijven nabij. Onder meer door het inzetten van buddy’s (professionals uit ons netwerk) en het organiseren van terugkomsessies. Er zijn ook jongeren die specifieke begeleiding nodig hebben, zoals bij verslavingsproblematiek, trauma-verwerking of andere (medische) klachten.

Help jij ons om de jongeren te helpen?

Net als zovelen lopen wij ook tegen lange wachttijden en systemen aan. Dit is dus een punt dat onze volle aandacht heeft. Wil jij er over meedenken hoe wij dit kunnen omzeilen, of heb jij een praktijk waar dit soort issues niet aan de orde zijn, laat het ons weten. Wij zijn voornemens om een schil om ons heen te bouwen om snel te kunnen schakelen en samen te werken. Wil jij financieel bijdragen en onze jongeren een boost helpen geven? Word dan alsjeblieft Droomvrien(in) of Droompartner. Met elkaar helpen we jongeren om hun eigen pad te vinden.

Infoavond zomereditie On Track

ON TRACK ZOMEREDITIE

Is je kind niet vooruit te branden, lijkt niets hem of haar te interesseren en ben je ten einde raad?
Twijfelt je kind aan zijn/haar studie of loopbaan? Of heeft hij/zij het examen achter de rug en weet hij/zij niet hoe nu verder?

Eind juni starten we met een speciale zomereditie van On Track. Ons unieke ontwikkeltraject voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die willen ontdekken ‘waar zij van zijn’ en welke omgeving daar het beste bij past. Het geeft ze tijd om na te denken en te ontdekken hoe ze na de zomer weer vol in hun kracht aan de bak kunnen met werk of studie.

Tijdens het speciale zomerprogramma gaan begeleiders Bernadet Haveman en Lotta van Hal begin juli een week lang intensief met de groep jongeren aan de slag. Speerpunten zijn bewustwording en eigenheidsontwikkeling met een brede oriëntatie op talent, studie- en werkmogelijkheden. Een optimale basis voor het omzetten van talent in toekomstig betaald werk.

Er zijn nog een paar plekken vrij! Denk je dat dit programma geschikt is voor jouw kind of heb je vragen? Neem contact op met Bernadet (M: 0681489055) of kom naar de infoavond op 17 juni a.s. van 19.30 tot 20.30 uur. Meld je via team@ontrack.nu

Dwarsliggen…

Tijdens de voorbereidingen van ons programma On Track horen we nogal wat van jongeren. Opmerkingen en perspectieven die door volwassenen naar hen geuit worden als ze het even niet weten. Meestal met goede bedoelingen, uit liefde en ter stimulans.

En toch dacht ik na onze inloopavond voor jongeren gisteravond ineens aan mijn eerste rapport van de basisschool. Klas 1, dat is nu groep 3. Ik deed het best goed op school. Er stonden allemaal voldoendes op mijn lijst. Goed bestond toen nog niet. Althans niet op onze school. Naast mijn lijstje stond ‘Als ze geen zin heeft kan ze erg dwars zijn’.
Ik weet nog dat het me raakte toen ik dat schoolrapport later nog eens onder ogen kreeg. Wat had ik niet goed gedaan? Ik herinnerde mezelf als lief, behulpzaam, onbevangen en ‘in’ voor avontuur. Een dromer ook; die reisjes maakte naar andere werelden als de juf of meester lang aan het praten was. Heerlijk ging ik van het ene plaatje naar het andere. Daar kun je druk mee zijn. Dus een lesuur vloog voorbij. Soms schrok ik wel als het ineens stil was en dan moest ik vaak mijn klasgenootjes (we waren met z’n 6-en) vragen wat we moesten doen. Maar het kwam altijd goed met mijn werkjes.
Vandaag bladerde ik door het rapportenboekje en eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik op het onderdeel ‘belangstelling’ de hele schoolperiode ‘zwak’ of ‘matig’ heb gescoord. Maar nu denk ik ‘over wie zegt dat wat eigenlijk?’

Ik ben blij dat ik de waarde van mijn verbeeldingskracht heb ontdekt. En ook van het ‘dwarsliggen’. Hoe fijn is het om zelf uit te vinden, af te wijken van gebaande paden en te spelen. Mooie avonturen beleef ik daardoor. Ik kom écht in beweging als ik de ‘zin’ zie of voel. En als dat er nog niet is blijf ik gewoon waar ik ben (chillen heet dat ook wel). Dus tja ik snap ‘die jongeren van tegenwoordig’ wel. Die liggen niet dwars. Die willen wat anders. Die willen niet moeten. Die willen kunnen, mogen, doen… Die willen avonturen beleven, spelen, het zelf uitvinden. Of wat anders…

Nu ik nog een keer naar dat ene zinnetje kijk denk ik ‘wat tof dat die juf de kwaliteit in mij al heel vroeg heeft gezien.’ 🧚‍♀️

Wij gaan op reis… Jongeren On Track

21 maart is de kick-off van ons ontwikkelprogramma voor 16 – 27 jarigen. Bernadet Haveman en Lotte van Hal (de reisbegeleiders 😎) zijn razend enthousiast over de 10 gemotiveerde jonge dames en jonge heren die zij in de afgelopen week hebben gesproken.

‘On Track gaat over zicht krijgen op je eigenheid en je eigen beweging die je van hieruit wilt maken. Dus over de dingen die jíj wilt doen in je leven. Toekomstgericht, in verbinding met leren en/of werken.’

Een onderdeel van het programma is een 4-daags verblijf op Schiermonnikoog. Licht, lucht en ruimte. In verbinding met de natuur, ieders natuur en de elementen. Dromen, durven en dóen. Ieder in zijn element en samen. Een mooie (door)start voor een avontuur dat voluit leven heet!
Wij houden jullie op de hoogte van onze ervaringen en kunnen nu alvast vertellen dat wij binnenkort met nog een groep starten. Informatie daarover volgt zo spoedig mogelijk op onze sociale media.

Ruimte voor jongeren!

Impact maken doen we samen!

Ieder van ons kan vanuit de eigen expertise iets betekenen voor jongeren.
We geloven dat als we al onze krachten weten te bundelen en goed weten af te stemmen we nog veel meer kunnen bewerkstelligen.

We geloven dat het mogelijk is om de jongeren in de regio Zwolle zodanig uit te rusten dat ze vol zelfvertrouwen hun eigen weg vinden in onze maatschappij en dat we samen kunnen voorkomen dat ze massaal vastlopen.  We willen in de eerste plaats de jongeren er zelf bij betrekken en samen met hen doen wat nodig is.

We willen onze gezamenlijke wijsheid, kennis en kunde vanuit ieders rol benutten om fundamenteel in onze regio iets te doen, iets te veranderen voor en met jongeren. We beseffen dat we zelf ook altijd in ontwikkeling zijn en dat we over en weer veel kunnen leren van gezamenlijke uitwisseling.

Uitnodiging!

Graag nodigen we je samen met Jolien Dopmeijer uit om op 16 mei 2019 van 18.30 tot 20.00 uur bijeen te komen in Droom van Zwolle en deel uit te maken van en mee te doen in een nieuwe beweging die hopelijk als katalysator gaat werken in de ontwikkeling van jongeren in onze stad en regio en in de ontwikkeling van de schil die rond de jongeren werkzaam is en/of er invloed op heeft.

Ben jij er bij op 16 mei aanstaande? Laat het ons weten.
Heb je vragen, neem dan contact op met Rini te Velthuis 06 25 05 14 07.

Portfolio Items