Ruimte voor jongeren!

Impact maken doen we samen!

Ieder van ons kan vanuit de eigen expertise iets betekenen voor jongeren.
We geloven dat als we al onze krachten weten te bundelen en goed weten af te stemmen we nog veel meer kunnen bewerkstelligen.

We geloven dat het mogelijk is om de jongeren in de regio Zwolle zodanig uit te rusten dat ze vol zelfvertrouwen hun eigen weg vinden in onze maatschappij en dat we samen kunnen voorkomen dat ze massaal vastlopen.  We willen in de eerste plaats de jongeren er zelf bij betrekken en samen met hen doen wat nodig is.

We willen onze gezamenlijke wijsheid, kennis en kunde vanuit ieders rol benutten om fundamenteel in onze regio iets te doen, iets te veranderen voor en met jongeren. We beseffen dat we zelf ook altijd in ontwikkeling zijn en dat we over en weer veel kunnen leren van gezamenlijke uitwisseling.

Uitnodiging!

Graag nodigen we je samen met Jolien Dopmeijer uit om op 16 mei 2019 van 18.30 tot 20.00 uur bijeen te komen in Droom van Zwolle en deel uit te maken van en mee te doen in een nieuwe beweging die hopelijk als katalysator gaat werken in de ontwikkeling van jongeren in onze stad en regio en in de ontwikkeling van de schil die rond de jongeren werkzaam is en/of er invloed op heeft.

Ben jij er bij op 16 mei aanstaande? Laat het ons weten.
Heb je vragen, neem dan contact op met Rini te Velthuis 06 25 05 14 07.