Werk van Funck & Koek op onze locatie tijdens PROTO

Van 26 juni t/m 5 juli vindt voor de derde keer in de binnenstad van Zwolle op verschillende locaties PROTO plaats.

PROTO is de meerdaagse Art & Design expositie waarin getalenteerde afstuderende mbo- en hbo-studenten en professionals in de kunst en vormgeving hun werk laten zien. Tien dagen lang een expo! Online en fysiek in de binnenstad van Zwolle met werk van creatieve afstudeerders en professionals.

Dit jaar vraagt de situatie in ons land om PROTO op een andere, veilige manier bij de bezoekers te brengen. De wereld staat op zijn kop, er is veel aan de hand. Juist in deze tijd wil PROTO inwoners van Zwolle laten zien wat de toegevoegde waarde is van de creatieve industrie. Studenten en professionals keren dit jaar tijdens PROTO binnenste buiten door vanaf buiten inkijkjes te bieden in hun werk, gedachten en innovatieve oplossingen. Dat doen ze met hun werk achter etalages en ruiten op bijzondere locaties in de stad.
Kunstenaars, ontwerpers, architecten en andere creatieve professionals zijn de ‘ondernemers van de toekomst’. Vanuit hun autonome denkkracht leveren zij een essentiële bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in onze samenleving. Ze dagen zichzelf, hun opdrachtgevers, mede-makers, en iedereen die het maar horen en zien wil uit om zichzelf eens binnenste buiten te keren. Wat speelt er in jouw hoofd? Hoe ziet onze nieuwe realiteit er uit? Je maakproces, je maakomgeving, je visie op hoe we nu verder gaan en misschien wel waar we naar toe moeten of kunnen.

Wij ondersteunen het fantastische werk van de creatieve industrie in Zwolle van harte en we zijn er trots op dat Droom van Zwolle een van de locaties is waar werk uit de Art & design expositie te bewonderen is. Onze ruiten/etalages zijn voorzien van een zintuiglijke installatie welke is vormgegeven door Studio Funck & Koek. Kom kijken, ruiken, luisteren en laat je verwonderen!