• Kampvuurgesprek

    Vergaderen op basis van (gelijk)waardigheid

Anders vergaderen

“Leiders worden krachtiger als ze leidinggeven vanuit de kracht van hun mensen.”

Ben jij een leider die zich graag laat inspireren door ‘jouw mensen’? Ben je het zat om oeverloze discussies te voeren tijdens vergaderingen? Zie jij in dat je tot de beste beslissingen komt als je alle ideeën, adviezen en tips van de groep hier in mee kunt nemen?

Maak kennis met een andere manier van beslissingen nemen middels het Kampvuurgesprek.
Het Kampvuurgesprek is een vergadervorm waar je alle betrokken bij elkaar haalt en gaat vergaderen aan de hand van één concrete vraag. Deze vraag heb je met hulp van de procesbegeleider van te voren zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid verduidelijkende vragen te stellen. Als de vraag voor iedereen helder is dan brandt het ‘Kampvuur’ los. De procesbegeleider hanteert daarbij een aantal spelregels die zorgen voor een duidelijke structuur. Iedereen geeft om beurten (op zijn of haar zelf gekozen moment) meningen, adviezen, oplossingen, tips. Alles komt op tafel. Echt alles. Er wordt niet gediscussieerd, maar geluisterd. Het delen van zo veel mogelijk kennis en wijsheid staat centraal. Het Kampvuurgesprek duurt zolang als het duurt. Maar als alles is gezegd, dan gaat het proces daarna in een verhoogde versnelling.

Bij deze manier van vergaderen staat niet het individu maar de groep als geheel centraal. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Tijdens het Kampvuurgesprek is iedereen uitgenodigd om zijn of haar wijsheid te delen zonder dat daar negatieve consequenties uit voortkomen. Vanuit vertrouwen, eerlijkheid en openheid.

Waarom zou je voor deze manier van vergaderen kiezen?

  • Het Kampvuurgesprek is een vergadervorm die ervoor zorgt dat iedereen zich gehoord voelt.
  • De wijsheid die je van de deelnemers hebt gehoord helpt jou om betere en goed afgewogen beslissingen te nemen.
  • Deze beslissingen worden daardoor door de organisatie ondersteund en uitgevoerd want iedereen weet hoe het tot stand is gekomen.

De principes van het Kampvuurgesprek zijn krachtige instrumenten om leiderschap te versterken, veranderingsprocessen op gang te brengen en een collectieve visie te ontwikkelen die door het hele bedrijf herkend en gedragen wordt. Het Kampvuurgesprek is een heeft zijn oorsprong in Botswana. Het is sterk verbonden met de ‘Ubuntu’-filosofie die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

Procesbegeleider

Bernadet Haveman begeleidt ontwikkelings- en (cultuur)veranderingstrajecten waarin talent, eigenheid, autonomie en creatie centraal staan. Ze laat zich al jaren inspireren door de Ubuntu-filosofie: “Ik ben omdat wij zijn’. De inbreng van iedere deelnemer is even waardevol. Dus ongeacht leeftijd, ervaring, kennis, achtergrond. Het sluit naadloos aan op haar visie op talent: ‘Jij bént een talent en daarmee die ene waardevolle schakel in het geheel’. Het Kampvuurgesprek is een prachtige en krachtige vergadervorm om hier in de praktijk invulling aan te geven.