• Dialoog

    Geef ruimte aan perspectieven

Communicatie

De dialoog als hulpmiddel voor het opbouwen van een betere basis voor de communicatie, als hulpmiddel bij creatieve beslissingsprocessen, het oplossen van conflicten en als middel om persoonlijk of als groep te groeien en ontwikkelen.

De dialoog is een gespreksvorm, waarin de bijdrage van iedere deelnemer als onmisbaar wordt beschouwd voor de verdere ontwikkeling van de groep of de verdieping op het gekozen onderwerp. Het is een vorm van communicatie waarin het collectieve denken van de groep zo goed mogelijk wordt benut, tot vernieuwing wordt gekomen en persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt.
Centraal in de dialoog staan wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken. In een dialoog is het belangrijk dat de deelnemers bereid zijn hun eigen aannames en vooronderstellingen te onderzoeken.
Hierbij is het belangrijk dat er ruimte is voor alle verschillende meningen, perspectieven, ervaringen en mogelijke oplossingen. Er wordt in de dialoog niet gezocht naar een compromis. De dialoog leidt tot een uiteindelijke uitkomst die gedragen wordt door de hele groep.

Vormen van dialoog
Er zijn veel vormen van groepsgesprek, die (een aantal van) bovenstaande dialogische kenmerken hebben. Voorbeelden daarvan zijn: Deep Democracy, Appreciative Inquiry en Kgotla. De doelstelling van de groep, de samenstelling van de groep en de context waarbinnen de groep functioneert is bepalend bij de keuze voor een concrete dialogische werkvorm.

Contactpersoon Rini te Velthuis
E: rini@droomvanzwolle.nl
M: 06 25051407

© Copyright - Droom van Zwolle