Van droom...

Naar doen


Alles doet ertoe

We dromen over een bewuste en betrokken samenleving. Een samenleving waarin mensen in contact zijn met hun eigen natuur en waarin ze zich bewust zijn dat ze onderdeel zijn van ‘de natuur’. Ieder mens en al het leven is van waarde. Alles om ons heen laat zien dat het tijd is dat we het samenleven opnieuw met elkaar uitvinden. Dat we de aarde en elkaar gaan herwaarderen. Dat we gaan samen leven, solidair zijn aan elkaar.
Met Droom van Zwolle is een ideale basis gecreëerd waar dit proces kan ontstaan. Door met elkaar te groeien en te ontwikkelen in bewustzijn. Door verhalen met elkaar uit te wisselen. En door de vraag aan elkaar te stellen: wat heb jij nodig om voluit tot bloei te komen?

BEWUST

Bewust en met lef nieuwe wegen bewandelen.
We dagen je uit om te vernieuwen, te experimenteren, met je idee voor de dag te komen. Ondernemend te zijn in wat je hart je ingeeft. Echt te kiezen voor datgene waar je ogen van gaan glimmen. Echt is lef!

GELIJKWAARDIG

Het Talent van ieder mens zien is de sleutel naar gelijkwaardigheid. Talent gaat voorbij achtergrond, leeftijd, opleiding en ervaring. Iedereen draagt het in zich. Wij geloven dat wanneer je inzicht hebt in jouw unieke Talent (jouw gave, jouw goud), je het Talent van de ander wil zien en benutten. Om samen de wereld te laten stralen!

DUURZAAM

Nu het goede doen met oog op de toekomst. Logisch en biologisch. We werken daarin samen met talenten, leveranciers en organisaties uit onze regio. Alles is er al in en om ons heen.

Dromers

Bernadet Haveman

Mede-oprichter. ‘Bezieler’, coach en trainer.
Ziet mensen echt en deelt wat ze ziet.
Bekijk haar inspiratiepagina.

Rini te Velthuis

Mede-oprichter. ‘Wegvrijmaker’, mediator, procesbegeleider en sparringpartner. Brengt inzicht, overzicht, vertrouwen. Bekijk haar inspiratiepagina.