Van droom...

Naar doen

Alles doet ertoe

De Droom gaat over een betere wereld. Een bewuste, gelijkwaardige, rechtvaardige en solidaire wereld.
Een wereld waar mensen in contact zijn met hun eigen natuur en zich er bewust van zijn dat ze onderdeel zijn van ‘de natuur’. Waarin alles en iedereen ertoe doet.
Een wereld waarin iedereen kan doen waarvoor hij/zij in de wieg is gelegd. Op de manier die kloppend is voor henzelf én de omgeving.

Wat er ook gebeurt op wereldniveau, weet dat je jouw bijdrage levert aan het geheel door toegewijd, met mededogen voor het kleinmenselijke, te werken in het hier en nu. Zo neem je verantwoordelijkheid. Helder, betrokken, eenvoudig. Het gaat om jouw creatieve bijdrage, in de breedste zin van het woord. Jouw schepping, wat jij ervan maakt.

Droom van Zwolle werkt aan De Droom door mensen te helpen in hun groei en ontwikkeling. We bemoedigen mensen om hun unieke waarde te verbinden aan de dingen die er voor hen werkelijk toe doen. We delen inspiratie en wijsheid met de bedoeling onze gezamenlijke impact te vergroten met het oog op een betere wereld.
Na 9 jaar binnenstad Zwolle zijn wij nu op zoek naar een Droomplek in de natuur om onze trainingen en programma’s voort te zetten. Wij zien een plek voor ons waar iedereen welkom is, waar talent de ruimte krijgt, waar we kunnen leren en experimenteren en waar we met elkaar en voor elkaar onze impact kunnen vergroten.