Ontwikkeladvies

Vanaf 1 december konden werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar gekomen nadat begin september bleek dat binnen no time 22.000 trajecten waren geregistreerd waardoor het Ontwikkeladviesportaal (regeling NL Leert Door van ministerie van SZW) tijdelijk gesloten werd. Inmiddels zijn de adviestrajecten die in december beschikbaar kwamen ook allemaal geregistreerd. Mochten er nog nieuwe ontwikkeltrajecten beschikbaar komen en je wilt hiervoor in aanmerking komen, dan kun  je je gegevens achterlaten.

Over het ontwikkeladvies
Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen verschuift of verdwijnt er werk. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk.
Het is goed nieuws dat het kabinet meer geld heeft vrijgemaakt om de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf 1 december 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Die geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk. Omdat het werk continu verandert, is het voor jouw toekomst belangrijk dat je up-to-date blijft. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan of een baan ergens anders.

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.

Minister Koolmees over het ontwikkeladvies: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Het is mogelijk om via Droom van Zwolle gebruik te maken van het ontwikkeladvies. En dat gaat heel eenvoudig:

  • Meld je zo snel mogelijk aan bij Bernadet Haveman via e-mail (bernadet@droomvanzwolle.nl) of telefonisch (06 81489055). De registratie van jouw traject bij het Ontwikkeladviesportaal en de de startdatum zal vanaf 1 december kunnen plaatsvinden.
  • Tijdens een aantal gesprekken met Bernadet komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen jou en haar. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien waar jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden. Nu en in de toekomst.
  • De aanvraag voor de subsidie en de administratie wordt door Droom van Zwolle geregeld, jij hoeft hier niets voor te doen.

Zie ook het profiel van Bernadet op NOLOC.