• Wat weerspiegelen jongeren?

  Winterinspiratiebijeenkomst

Winter Inspiratiebijeenkomst

Deze Winter Inspiratiebijeenkomst kijken we door de bril van Jolien Dopmeijer, onderzoeker bij Hogeschool Windesheim, naar het welzijn van studenten. Wat komt zij tegen? Wat is er gaande? En wat betekent dit voor ons allemaal?

Wat weerspiegelen jongeren?

Wat maakt dat er zoveel jongeren vastlopen? Welke factoren spelen een rol? Jolien Dopmeijer doet er al 8 jaar onderzoek naar en heeft samen met Hogeschool Inholland en de Universiteit van Amsterdam in april van dit jaar een landelijk Actieplan Studentenwelzijn gelanceerd. Jolien zal de vijf pijlers die van invloed zijn op het studentenwelzijn met ons bespreken en van daaruit met ons een vergezicht maken. Wat is er nodig? En niet alleen voor studenten en het onderwijs, maar wat betekent dit voor ons allemaal?

De inspiratiebijeenkomst wordt geleid door Jolien Dopmeijer (36). Nadat zij afstudeerde als verplegingswetenschapper maakte zij de overstap naar docent en onderzoeker bij Hogeschool Windesheim.

Jolien Dopmeijer

In 2010 startte Jolien haar onderzoek om de psychosociale klachten van studenten in het hoger onderwijs in kaart te brengen en breidde dit uit naar andere verwante thema’s die het studentenwelzijn raken. Jolien werkt samen met diverse onderwijsinstellingen, organisaties en ministeries om het welzijn van jongeren, waaronder studenten, te bevorderen en daarmee hun kansen op welslagen in hun studie te vergroten en hoopt eind volgend jaar haar concept proefschrift af te ronden. Zij richt zich in onze regio vol op de vernieuwing in het onderwijs die op basis van haar wetenschappelijk onderzoek nodig is.

Terugblik

Wat maakt dat er zoveel jongeren vastlopen? Welke factoren spelen een rol? Jolien Dopmeijer doet er al 8 jaar onderzoek naar en heeft samen met Hogeschool Inholland en de Universiteit van Amsterdam in april van dit jaar een landelijk Actieplan Studentenwelzijn gelanceerd. Jolien heeft de vijf pijlers die van invloed zijn op het studentenwelzijn met ons besproken en van daaruit met ons een vergezicht gemaakt. Wat is er nodig? En niet alleen voor studenten en het onderwijs, maar wat betekent dit voor ons allemaal?

Vijf pijlers die van invloed zijn op het studentenwelzijn:

 1. Het cognitief welbevinden
 2. Het emotioneel welbevinden
 3. Het sociaal welbevinden
 4. Het fysiek welbevinden
 5. Het spiritueel welbevinden

Factoren die een rol spelen bij de problematieken

Het jongerenbrein is tot het 24elevensjaar in ontwikkeling. Het deel in de hersenen waar overzicht en keuzes gemaakt worden ontwikkelt zich het langzaamst. Het deel in de hersenen waar beloning geregistreerd worden ontwikkelt zich het snelst. Studenten kunnen bepaalde dingen helemaal niet, terwijl het huidige systeem dat wel van ze verwacht. Het slaap- waakritme sluit ook niet aan op het huidige systeem en dat wordt nog eens negatief beïnvloed door het gebruik van mobiele devices en social media.

Voor studenten geldt dat zij een transitie doormaken (uit huis gaan, een relatie aan gaan met jezelf maar ook met anderen) terwijl er tegelijkertijd heel veel kwetsbaarheden in deze fase zijn.

Social media

Op social media verschijnt vaak alleen het perfecte plaatje. Dat is de sociale norm geworden, waar je als student aan wilt voldoen.

De waarde van jezelf leren kennen is ondergeschikt aan ‘harder, better, faster, stronger’ dat in de huidige maatschappij aan de orde is.

We doen hier allemaal aan mee. Er komt wel een kantelpunt aan.

Vaak wordt het bij de jongeren neergelegd, maar de jongeren weerspiegelen een problematiek waar we allemaal mee te maken hebben.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat we meer over “het leven” zouden moeten leren. Dat je weet wie je bent en je eigen weg mag gaan. Dat het niet altijd positief is en gemakkelijk. Dat fouten en tegenslagen erbij horen en weet hoe je daarmee om kan gaan.

De knelpunten die tijdens de inspiratiebijeenkomst aan de orde kwamen zijn:

 • Risicovol alcoholgebruik onder jongeren (en de relatie met functioneren, bijv in de studie), alcoholgebruik is nog steeds de norm en de groepsdruk is hoog.
 • Een competitie-gedreven individualistische maatschappij welke leidt tot klachten van somberheid, eenzaamheid, burn-out, angst en depressie. Mensen zijn in competitie met zichzelf en elkaar.
 • Een snelle maatschappij gericht op externe zaken, waarbij een perfect plaatje wordt nagestreefd, onder invloed van social media. Jeroen van Baar zet daar een mooi pleidooi voor het omarmen van de middelmatigheid tegenover.
 • Ambitieus studieklimaat waar men door lijkt te slaan naar excellentie als norm. Al te zien vanaf de basisschool.
 • Prestatiedruk bij jongeren, haakt aan op het competitie-gedreven zijn en het perfecte plaatje nastreven. Hierin speelt onbegrip van oudere generaties voor de jonge generatie een rol.
 • Huidige heersende sociale normen ten aanzien van psychische klachten, het bespreekbaar maken ervan en het hulp zoeken: er rust een taboe op het bespreekbaar maken ervan. Kwetsbaarheid wordt nog niet altijd gezien als kracht, waar dat het wel is. Tevens is men, zoals gezegd, meer naar buiten dan naar binnen gericht en zoals gezegd leeft men individualistisch: meer contact, echt binding, samen is waar we naar moeten streven.
 • Financiële druk op jonge studenten vanuit een leenstelsel: langer over je studie doen betekent een hogere schuld wat leidt tot minder goede kansen op het bouwen aan je toekomst, bijvoorbeeld een kans op de woningmarkt.

Wat is er nodig?

 • Bevorderen van veerkracht van jongeren
 • Vergroten van de mental health literacy van jongeren
 • Bevorderen van het welzijn van jongeren op alle vijf de domeinen van welzijn:
  • Cognitief
  • Emotioneel
  • Sociaal
  • Fysiek
  • Spiritueel

Er was veel energie in de bijeenkomst om samen te gaan werken en te gaan doen, uitdrukkelijk wel met de jongeren zelf.