• Mediation

    Vind de sleutels voor duurzame oplossingen

Mediation

Heb je in je werk of in je organisatie te maken met een situatie waarin de communicatie of de samenwerking moeizaam of helemaal niet meer loopt? Zou je het graag anders zien?
Mediation is een effectieve vorm waarbij je onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke mediator binnen een vertrouwelijke setting met elkaar in gesprek gaat. Met als doel om tot een constructieve oplossing te komen, waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Waarom mediation?

De inhoud van de gesprekken met de mediator zijn vertrouwelijk en mogen na afloop niet worden gebruikt. De afspraken rondom geheimhouding zorgen ervoor dat er optimaal onderzocht kan worden of een oplossing in onderling overleg mogelijk is.
De mediator zorgt voor een respectvolle setting waarin over en weer echt naar elkaar geluisterd kan worden. De mediator helpt betrokkenen om elkaar te begrijpen en te zoeken naar duurzame oplossingen. Oplossingen die door de deelnemers zelf zijn gekozen en waar ze zelf achter staan.
Vaak leidt de investering in een aantal gesprekken al tot helderheid en een snelle oplossing. Je voorkomt langdurige stagnatie, verdere verwijdering, veel kosten en negatieve energie.  Vaak zijn de verkregen inzichten leerzaam voor de toekomst.

Arbeidsconflicten

Het stroomt niet in de communicatie en samenwerking met een of meer collega’s. Het is een specifiek ontstane situatie of een terugkerend patroon dat maar niet doorbroken kan worden. Soms met ziekmelding tot gevolg. Je wilt het graag oplossen, maar je komt er samen niet uit. In dit soort situaties is mediation waardevol. Mediation helpt om een laagje dieper te komen. Vaak ontbreekt het aan wederzijds begrip, is er sprake van aannames en misverstanden, van botsende karakters en/of verschil in waarden. Vastgelopen communicatie en vertrouwen kunnen in mediation worden hersteld. Als inzicht en begrip in de oorzaak van de situatie is verkregen, kan onder begeleiding gezocht worden naar een duurzame oplossing. Dat kunnen afspraken zijn om op een hernieuwde manier met elkaar verder te werken, of afspraken om op een respectvolle manier afscheid van elkaar te nemen (exit-mediation).

Organisatiegeschillen intern

In een organisatie kan de communicatie en samenwerking tussen organen (bijvoorbeeld bestuur en OR), tussen teams, tussen leidinggevende en teams verstoord raken. Het zit vast omdat standpunten en stellingen zijn ingenomen. De communicatie is verdedigend en beschuldigend geworden. Het is in het belang van een organisatie om dit zo snel mogelijk op te lossen. Mediation helpt om in een vertrouwelijke setting de communicatie en samenwerking te herstellen. Door zicht te krijgen op de oorzaak èn op de gemeenschappelijk gewenste situatie, kan constructief gewerkt worden aan een oplossing. Dan kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. Vaak worden zelfs waardevolle inzichten verkregen waar de hele organisatie iets aan heeft en waarmee dezelfde problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Samenwerkingsproblemen

In deze tijd ontstaan nieuwe netwerken. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, tussen burgerinitiatieven en verschillende instanties. Vanwege de diversiteit aan betrokken belangen is het een gegeven dat communicatie en samenwerking verstoord kan raken. Daardoor worden gemeenschappelijke doelen niet of moeilijk gehaald. Het is niet altijd gemakkelijk om boven eigen standpunten, doelen en belangen uit te stijgen. Een mediator kan helpen de communicatie en samenwerking te richten op een gezamenlijk doel, waarin de belangen van alle afzonderlijke deelnemers zo optimaal mogelijk vertegenwoordigd zijn. Het loont om niet alleen op de inhoud te focussen, maar bewust te investeren in het proces van samenwerken.

Zakelijke geschillen

Ook tussen bedrijven en organisaties kunnen geschillen ontstaan. De belangen zijn vaak groot. Nadat het niet is gelukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, wordt de zaak vaak uit handen gegeven. Een waardevolle tussenstap, zonder verlies van de zakelijke positie, is mediation. Behalve het zakelijke verschil van mening heeft de onderlinge relatie vaak ook schade opgelopen. Het vertrouwen is beschadigd. Vaak staat dat er mede aan in de weg om het zakelijke verschil van mening uit te onderhandelen.In mediation wordt het onderlinge gesprek op een neutrale en onafhankelijke manier begeleid, op basis waarvan de communicatie en relatie zodanig kan worden hersteld dat constructief gesproken kan worden over het oplossen van het zakelijke verschil van mening op basis van de wederzijdse belangen. Ook als dat laatste niet lukt is de investering om zaken goed uit te spreken waardevol, want je gaat elkaar in de toekomst vast weer tegen komen of nodig hebben.

Andere vormen

Droom van Zwolle biedt zowel een neutrale en onafhankelijk plek voor gesprekken, als neutrale en onafhankelijke mediation en ook andere vormen van procesbegeleiding dialoog, deep democracy, kgotla.

Contact

Ik wil graag nader kennis maken met Rini te Velthuis tijdens een kop koffie/thee.

Ik wil nog wat meer achtergrond informatie over Rini te Velthuis lezen.

© Copyright - Droom van Zwolle