Mediation in deze tijd

Ook in deze tijd helpen we (conflict)situaties via mediation oplossen.

Juist door de huidige situatie waarin we veel op afstand werken ontstaan gemakkelijk misverstanden en miscommunicatie. Doordat alles nu vaak wat anders gaat, wordt nog zichtbaarder wat in een samenwerkingsrelatie niet loopt en verbeterd dient te worden. Ook is er in deze tijd (meer) ziekte of ontslag en problemen die daaruit voortvloeien. Het is niet wenselijk om het oplossen van situaties uit te stellen. Het kost veel negatieve energie, tijd en geld.

Je kunt juist deze tijd benutten om het op te pakken en onder onze begeleiding de dialoog aan te gaan, om met wederzijds respect een oplossing te vinden. En dat kan dus ook gewoon. Online via Zoom, Teams en/of Skype. Of een combinatie tussen onlinegesprekken en ontmoetingen in onze locatie. We stemmen graag met je af wat het beste past in de gegeven situatie.