Lichtpuntjes zien

Tijdens de ochtendwandeling door de zwarte bomen schijnt een zachte winterzon.
Het lijkt kaal op dit moment. Maar vergis je niet. Er gebeurt van alles.
De natuur gaat in de verstilling, maar staat allesbehalve stil.
Ondergronds gaat het leven door om in het voorjaar vernieuwd voor de dag te komen. Het is een natuurlijk proces. De natuur ademt in om straks weer uit te ademen. Als ik me dat besef zie ik schoonheid en lichtpuntjes in de kale natuur.

Het afgelopen jaar was voor ons een onnatuurlijke winterperiode. We hebben de jaargetijden waarin we voluit kunnen leven en genieten heel anders beleefd dan voorheen. Het is logisch dat we verlangen om weer uit te kunnen ademen, elkaar te ontmoeten, te genieten en samen te beleven. Maar we moeten nog even ondergronds. De stille periode duurt nog wat langer voort. Zit er ook schoonheid in dit voor ons schrale jaar en het feit dat we nog een periode stil moeten zijn? Zijn er ook lichtpuntjes?

In deze ook voor mij lastige periode zie ik schoonheid en lichtpuntjes. Deze periode heeft geholpen in bewustwording. Ik besef me meer dan ooit “leven” voor mij is ervaren, beleven en dit in vrijheid zonder oordeel kunnen delen met anderen. Juist in deze periode heb ik beter kunnen zien en voelen wat ik mis en nodig heb, waar ik van geniet en wat belangrijk voor me is. Ik heb mezelf beter leren kennen en ben ik trouwer geworden aan mezelf. In deze periode heeft het contact met mijn gezin, familie, vrienden, collega’s, klanten zich verdiept. Ik weet nog beter waar ik mij op wil richten en wat ik heb los te laten.

Als ik naar onze samenleving kijk zie ik ook proces van vertraging met de mogelijkheid tot vernieuwing. Het is meer dan ooit zichtbaar geworden dat onze samenleving in onbalans is. Dat we de verbinding met de natuur zijn verloren. Dat onze systemen te veel leidend zijn geworden in plaats van voldoende dienstbaar te zijn aan mens en natuur. Dat er grote verschillen zijn en we nog niet goed in staat zijn om daarmee om te gaan. Deze periode gaat hopelijk leiden tot bewustwording en tot nieuwe vormen, nieuwe manieren om verbeterd straks beter voor de dag komen.

Welke lichtpuntjes zie jij? Waar ben jij je bewust van geworden? Wat laat je los en wat neem je mee? Wat zie jij? Ik ben heel benieuwd!

Lieve groet, Rini