“Het avontuur kan beginnen!”
Robert Jansen – Hogeschool Windesheim

De eerste keer dat ik bij Droom van Zwolle binnen liep kreeg ik een welkom en energiek gevoel. Ik had al snel ontmoetingen die ik kon verbinden aan activiteiten vanuit Hogeschool Windesheim waar ik werkzaam ben.

Ik hoorde over het bestaan van het Xperiment. Een persoonlijke ontwikkeling gekoppeld aan je eigen organisatie, dat sprak me aan. In een periode van 7 maanden dit 2-wekelijks onderzoeken en delen met gelijkgestemden binnen andere organisaties. Ik dacht; dat is iets voor mij! Kort nadat ik mijn enthousiasme had gedeeld met een collega, Yvonne Alards, waren we beiden ook daadwerkelijk deelnemer van het Xperiment. Het avontuur kon beginnen!

Het Xperiment is voor mijzelf te vergelijken met een netwerkbijeenkomst, maar dan veel langer. Je deelt met een groep van verschillende mensen van uiteenlopende kleine en grote organisaties ervaringen. Je leert veel van elkaars manier van werken en elkaars organisaties. Hierdoor ontstaat er snel een vertrouwd gevoel en de uitnodiging om bij elkaar in de ‘keuken’ te kijken. Zwolse theaters bood mij hierin een kans om een connectie te maken met studenten. Zij hadden het belang om studenten te bereiken en wij wilden graag dat studenten kennis en ervaring op deden op een andere plek dan Hogeschool Windesheim. Deze uitwisseling zorgt voor een positieve energie en stimuleert samenwerking op allerlei vlakken.

Mijn doel binnen het Xperiment was meer verbinding vanuit Hogeschool Windesheim met de stad te zoeken. Daarover had ik verschillende plannen en ideeën. Mijn hoofddoel was toch wel het vinden van een fysieke locatie, die zich tussen de stad en Hogeschool Windesheim bevond. Na een zoektocht bleek het antwoord dichterbij dan verwacht. Vanuit Windesheim was de afdeling Huisvesting al geruime tijd geïnteresseerd in een pand aan het Lübeckplein. De plannen werden concreter en ik sloot aan bij dit project om samen met de gemeente Zwolle een leegstaand pand nieuw leven in blazen.

Brainz is de naam geworden van dit energieke stadslab. Het is een plek waar onderwijs, overheid, ondernemers én omwonenden kunnen ontmoeten en samenwerken. Dit sluit precies aan bij wat ik voor me zag en ik word hier erg blij van. Dit geeft Hogeschool Windesheim nog meer de kans om projecten binnen te halen en samen met studenten op te pakken. Studenten en medewerkers van verschillende disciplines ontmoeten elkaar makkelijker in een locatie als Brainz. Het geeft me veel voldoening dat ik hier aan kan bijdragen.

Welke rol speelt het Xperiment hierin? Het Xperiment heeft bovenstaande ontwikkeling sneller en in de juiste richting gestuwd. Door ervaringen met teamleden van het Xperiment te delen verkrijg je inzichten en kun je ze ook gelijk toepassen in de praktijk. Ik kan het iedereen aanraden, het is een investering in jezelf én je organisatie.