“Er worden je spiegels voor gehouden”
Sanda Adriaans – Project manager marketing Solcon

Werken vanuit je talent  was een erg fijn en soms confronterend traject. Het is niet een ‘standaard’ loopbaan traject waar je een paar testjes voor doet en daar dan uit komt wat je zou moeten doen. In het programma wordt dieper gekeken naar wie je als persoon echt bent en waar je talenten liggen. Wat je drijft en waar je uitdagingen zitten. Eerlijk is eerlijk dat is niet altijd even leuk. Er worden je spiegels voor gehouden maar uiteindelijk kom je daar alleen maar verder mee.

Ook al ben ik niet van plan om nu meteen iets anders te doen op het gebied van werk, heeft het me wel degelijk heel veel opgeleverd. Het heeft me geleerd om meer te vertrouwen op mezelf en mijn kunnen. Bij mijn eerste kennismaking vroeg Bernadet wat ik goed kan en ik kon daar geen antwoord op geven. En nu zeg ik ‘er is weinig wat ik niet kan’. Dat alleen al is voor mij 100 % winst.