• On Track

  Je talent wijst je de weg

Ontwikkeltraject voor jongeren

Misschien ben jij of ken jij een jongere die het gevoel heeft vast te lopen. Misschien is er twijfel over de schoolkeuze en misschien is er zelfs sprake van (dreigend) voortijdig school verlaten. On Track is er voor iedere jongere die er aan toe is om regie te nemen in het eigen (leer)proces. ‘On Track’ is een traject dat zich richt op ‘your own track’. Terug naar datgene waar jij van nature goed in bent, met focus op mogelijkheden en kansen die goed aansluiten bij wie jij in wezen bent. 

Het ontwikkelprogramma On Track ondersteunt jongeren bij de erkenning, presentatie en het inzetten van hun uniciteit. Wij geloven er in dat jongeren heel goed in staat zijn om zelf te benoemen waar hij of zij ‘van is’ en in welke context dit het beste tot uiting kan komen.

On Track is gebaseerd op 3 pijlers: bewustwording, eigenheidsontwikkeling en toepassing. Vanuit eigenheid (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) wordt bewust de verbinding gemaakt met de buitenwereld. Talent, in de zin van ‘natuurlijke gave’, is hierbij het vertrekpunt én de richtinggever.

Uniek in dit programma is de continue wisselwerking tussen inspiratie en realisatie; tussen zijn en doen. Enthousiaste professionals hebben voor de jongeren een veelzijdig programma samengesteld dat bestaat uit workshops op het gebied van bewustwording en eigenheidsontwikkeling en diverse activiteiten die helpen in de bewustwording van ‘de werking’ van hun talent en kwaliteiten (met andere woorden: hoe zetten ze het in, vanuit welke energie). De activiteiten vinden plaats in de vorm van sport, spel, theater en het uitvoeren van taken/werkzaamheden.

Het warme netwerk van Droom van Zwolle wordt actief betrokken bij het ontwikkeltraject zodat alle kansen worden benut voor de jongeren om zich te laten inspireren en informeren over diverse mogelijkheden, activiteiten en beroepen. Elke jongere wordt gekoppeld aan een buddy uit ons netwerk.
Het traject wordt afgerond met een concreet actieplan op basis waarvan op eigen wijze vervolgstappen gemaakt kunnen worden richting toekomst.

Wat deelnemers over het ontwikkeltraject zeggen

“Doordat je weet wat je talent is valt het op zijn plek en ik ben er trots op.”

“Het is echt een wegwijs.”

Contactpersoon

Praktisch

 • Duur en omvang
  On Track heeft een doorlooptijd van maximaal 4 maanden
  Wekelijkse bijeenkomsten van een dag
  10 groepsbijeenkomsten
  Tussentijds 2 individuele coachsessies
  Tussentijdse buddybegeleiding, afgestemd op de deelnemer
 • Data
  On Track gaat van start bij minimaal 8 aanmeldingen
 • Groepsgrootte
  Maximaal 16 deelnemers (15 – 25 jaar)
 • Opleidingsniveau
  Een persoonlijke intake is onderdeel van het programma. We stellen geen eisen aan het opleidingsniveau om deel te nemen aan dit programma.
 • Locatie
  Basis: Droom van Zwolle, Koestraat 35 in Zwolle
  Voor de fysieke activiteiten gaan wij naar andere locaties in de stad
 • Kosten op maat

  Hierin is opgenomen:

  10 groepsbijeenkomsten
  2 individuele coachgesprekken
  tussentijdse buddybegeleiding
  Diverse materialen, locatiekosten, catering waaronder koffie/thee en (h)eerlijke lunches

Ik wil graag contact

Wil je mee doen aan On Track of heb je behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met Bernadet.
E: bernadet@droomvanzwolle.nl
M: 06 81489055

Alternatief