• On Track

  Je talent wijst je de weg

Ontwikkeltraject voor jongeren

Misschien ben jij of ken jij een jongere die het gevoel heeft vast te lopen. Misschien is er twijfel over de schoolkeuze en misschien is er zelfs sprake van (dreigend) voortijdig school verlaten. On Track is er voor iedere jongere die er aan toe is om regie te nemen in het eigen (leer)proces. ‘On Track’ is een traject dat zich richt op ‘your own track’. Terug naar datgene waar jij van nature goed in bent, met focus op mogelijkheden en kansen die goed aansluiten bij wie jij in wezen bent. 

Het ontwikkelprogramma On Track ondersteunt jongeren bij de erkenning, presentatie en het inzetten van hun uniciteit. Wij geloven er in dat jongeren heel goed in staat zijn om zelf te benoemen waar hij of zij ‘van is’ en in welke context dit het beste tot uiting kan komen.

On Track is gebaseerd op bewustwording en eigenheidsontwikkeling. We bouwen aan (zelf)vertrouwen en bemoedigen jongeren aan om het pad op eigen wijze te bewandelen dat voor hen ligt. Vanuit eigenheid (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) kan bewust de verbinding worden gemaakt met de buitenwereld, met school/studie en met (toekomstig) werk. Talent, in de zin van ‘natuurlijke gave’, is hierbij het vertrekpunt én de richtinggever. Dat werkt een leven lang door.

Wij beschikken over een warm netwerk van professionals uit zeer uiteenlopende organisaties. Wij betrekken ons netwerk bij de ontwikkeling van de jongeren als wij kansen voor de jongeren zien om zich te laten inspireren en informeren over diverse mogelijkheden, activiteiten en beroepen.

Wat deelnemers over het ontwikkeltraject zeggen

“Doordat je weet wat je talent is valt het op zijn plek en ik ben er trots op.”

“Het is echt een wegwijs.”

Procesbegeleiders

Bernadet Haveman
“Jou aanzetten om het beste uit jezelf en het leven te halen, dat is waar ik warm voor loop. Ik daag je uit om de dingen te doen die echt bij je horen, dingen die voor jou wezenlijk kloppen. Hoe gaaf is het om al op jonge leeftijd te ontdekken ‘waar jij van bent’? Hoe fijn zal het zijn het om te ervaren dat jij zelf aan het roer staat van jouw eigen bestaan? Dat je zelf keuzes kunt maken hoe je de dingen wilt doen én waarom. Ik help je graag om dat naar boven te halen zodat jij daar je leven lang plezier aan kan beleven.”

Astrid Pol
“Ik ben op mijn best als dingen in het moment kunnen ontstaan. Bij mij geen vooropgezet plan. Ik luister en stem met jou of jullie af op wat zich aandient. Elk moment weer. Daar schep ik de ruimte en voorwaarden voor. En dan kan er iets gebeuren, iets nieuws.”

Bekijk onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van On Track.

Praktisch

 • Duur en omvang
  On Track heeft een doorlooptijd van maximaal 2,5 maand
  5 groepsbijeenkomsten van 2,5 uur
 • Data en tijden
  Iedere sessie start om 18.00 uur en we streven ernaar om af te ronden om 20.30 uur

  16 april
  23 april
  14 mei
  28 mei
  2 juli (terugkomsessie)

 • Opleidingsniveau
  Een persoonlijke intake is onderdeel van het programma. We stellen geen eisen aan het opleidingsniveau om deel te nemen aan dit programma.
 • Kosten
  De kosten bedragen € 650,-, waarvan de helft voor rekening komt van Droom van Zwolle.
  Aan de ouders/opvoeders vragen wij een bijdrage van € 325,- Als er geen mogelijkheid is om een bijdrage te leveren in de kosten dan gaan wij graag in gesprek. Schroom dus niet, wij vinden altijd een passende oplossing.
  Ontwikkeling van mensen is onze passie. Een deel van onze reguliere omzet gebruiken we om ontwikkeling voor speciale doelgroepen, waaronder jongeren, mogelijk te maken.

  Hierin is opgenomen:

  5 groepsbijeenkomsten
  Diverse materialen, locatiekosten, catering waaronder sappen/koffie/thee en (h)eerlijke maaltijden

Ik wil graag contact

Wil je mee doen aan On Track of heb je behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met Bernadet.
E: bernadet@droomvanzwolle.nl
M: 06 81489055

Alternatief