• Mediation

    Vind de sleutels voor duurzame oplossingen

Procesbegeleiding

Wil je proberen een conflict of een lastige situatie zelf op te lossen, maar lukt het niet alleen? Zoek je een snelle oplossing zonder juridische procedures? Dan is mediation een prachtige methode om tot duidelijke afspraken te komen waar jij zelf achter staat.

In een vertrouwelijke setting, onder begeleiding van een neutrale onafhankelijke mediator, wordt over en weer echt naar elkaar geluisterd. In mediation worden maatwerkoplossingen gevonden op basis van de werkelijke belangen en behoeftes van de deelnemers. Oplossingen waarin men op een vernieuwde manier met elkaar verder gaat of in goede harmonie afscheid van elkaar neemt. Duurzame oplossingen omdat de deelnemers ze zelf hebben gekozen en erachter staan.

Wat is de werkwijze bij mediation?
Vooraf wordt afgesproken dat het proces geheim en vertrouwelijk is. Dit biedt de grootst mogelijke ruimte om samen een oplossing te vinden. Mocht de mediation niet slagen, dan liggen voor de deelnemers nog steeds alle juridische mogelijkheden open. Ook dan heeft mediation zijn waarde gehad omdat de deelnemers zich goed naar elkaar hebben kunnen uit spreken en optimaal hebben geprobeerd om de situatie zelf tot een oplossing te brengen.
Het is niet nodig dat er enig zicht is op een oplossing. Het meest belangrijke is dat de wil aanwezig is om de situatie via mediation op te lossen. Dan lukt het praktisch altijd.

Een mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst waarin onder meer vertrouwelijkheid en het commitment om samen aan een oplossing te werken wordt vastgelegd.

De gemaakte afspraken worden aan het einde van het traject waterdicht door de mediator vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Contactpersoon Rini te Velthuis
E: rini@droomvanzwolle.nl
M: 06 25051407