Dialoog en de Kracht van Kwetsbaarheid

In Droom van Zwolle begeleidde ik een dialoog over de kracht van kwetsbaarheid. In een dialoog spreken alle deelnemers om de beurt, nemen de tijd die nodig is en de anderen luisteren. Een goede dialoog leidt vaak tot mooie inzichten. In de dialoog realiseerde ik mij, dat ik mijn kwetsbaarheid pas durfde te laten zien vanaf de tijd dat ik mijzelf krachtig genoeg voelde. Als jonge advocate had ik onvoldoende parate kennis, nog geen praktijkervaring en toch moest ik de belangen van mijn vaak veel oudere cliënten behartigen. Ik moest het voornamelijk hebben van mijn inzet en doorzettingsvermogen en durfde zeker niet te laten zien dat ik onzeker was. Ik had een hele dikke muur opgebouwd. Ik realiseerde me tijdens de dialoog dat die muur ook een functie heeft. De muur is er om je te beschermen. Anders zou je, tenminste dat denk je, omver geblazen worden. Met de groei van mijn zelfvertrouwen kon mijn muur gedurende de jaren daarna steeds dunner worden. Nu durf ik het niet te kunnen, het niet te weten, fouten te maken, anderen om hulp te vragen, omdat ik voldoende zelfvertrouwen en zelfwaardering heb in de dingen die ik wel kan, wel weet en wel te bieden heb. Dat voelt als een bevrijding. Ik kan mezelf zijn. Kwetsbaar durven zijn vereist innerlijke kracht. Zolang je die nog niet voelt is met een muurtje niets mis.
Ik ben dankbaar voor de bescherming van het muurtje, maar nog dankbaarder dat ik de moed heb gehad om de stap tot persoonlijke ontwikkeling te zetten. Weten wie ik ben geeft me het zelfvertrouwen dat nodig is om kwetsbaar te durven zijn en me vrij te voelen.