De kwaliteit van ‘Open Space’ en een oefening voor de zomer

Een Open Space, ofwel open ruimte, omvat precies dat wat de woorden weergeven.

Het is open. En het is ruimte.

Een Open Space is ruimte voor jezelf. En je maakt daarbij gebruik van tijd.
Het is ruim in tijd en begrensd in tijd, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Als er geen begin en einde aan de tijd voor jezelf zou zitten dan kan de kwaliteit van een Open Space omlaag gaan. Er gaat weinig ontstaan waar jij blij van wordt. De Open Space is dan zomaar volgelopen met dingen waar je helemaal geen energie van krijgt en de tijd is je door de vingers geglipt. Of de Open Space wordt als een gapend gat ervaren omdat het ‘nergens over gaat’ en je niet weet wat je moet doen.
De kwaliteit van het principe van een Open Space zit hem in het duiden waar de tijdruimte in essentie voor jou over moet gaan. Zou je dat weglaten dan is het niets anders dan tijd.

Een Open Space heeft dus een begin en een einde. Dat kan in het kleine, bijvoorbeeld een paar uur in een week. Of in het grotere, zoals in een vakantie, een sabbatical of een tussenjaar. Een Open Space kun je voor jezelf organiseren en plannen. Hoeveel Open Space je voor jezelf gaat organiseren en wanneer is aan jou. Dat is contact maken met wat jij ten diepste wilt. Soms is een Open Space min of meer voor ons georganiseerd, dat is bijvoorbeeld het geval met de school-/zomervakantie.

Hoe maak je nou een kwaliteit of intentie aan voor je Open Space?
Ik heb daar een oefening voor en neem de Zomer Open Space als voorbeeld:

Neem een half uurtje de tijd, met een leeg vel papier voor je en word even stil.
Teken een horizontale lijn midden op het vel papier, met links de startdatum en rechts de einddatum van jouw Zomer Open Space.
Teken vervolgens een lijn in een boog vanaf de startdatum naar de einddatum.
Je hebt jouw tijdruimte nu in beeld gebracht.

Stel jezelf vervolgens de volgende vragen:

# Naar welke kwaliteit verlang IK deze zomer?
# Waar ben IK echt aan toe?
# Wat heb IK nodig?

Vang de antwoorden in één woord of in één zin en koppel dan deze intentie aan jouw ‘Zomer Open Space’ door het in grote letters bovenaan jouw vel papier te schrijven. Voel wat het met je doet nu je de intentie van jouw Space voor je ziet, voor welke kwaliteit JIJ gaat.

Hang het vel op of maak er een foto van. Herinner je regelmatig jouw intentie en dan weet jij precies wat je te doen hebt deze zomer!
Geniet ervan. En zeg bewust ‘ja’ tegen de dingen die bijdragen aan jouw zomerintentie. De rest mag je even laten gaan…