Tussen bedrijven en organisaties kunnen geschillen ontstaan. De belangen zijn vaak groot. Nadat het niet is gelukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, wordt de zaak vaak uit handen gegeven. Een waardevolle tussenstap, zonder verlies van de zakelijke positie, is mediation. Behalve het zakelijke verschil van mening heeft de onderlinge relatie vaak ook schade opgelopen. Het vertrouwen is beschadigd. Vaak staat dat er mede aan in de weg om het zakelijke verschil van mening uit te onderhandelen.In mediation wordt het onderlinge gesprek op een neutrale en onafhankelijke manier begeleid, op basis waarvan de communicatie en relatie zodanig kan worden hersteld dat constructief gesproken kan worden over het oplossen van het zakelijke verschil van mening op basis van de wederzijdse belangen. Ook als dat laatste niet lukt is de investering om zaken goed uit te spreken waardevol, want je gaat elkaar in de toekomst vast weer tegen komen of nodig hebben.