Hoe ga je weer vitaal aan het werk als je (langdurig) ziek bent (geweest)? Of wat is in het werk nodig opdat jij vanuit jouw persoonlijke kracht weer aan het werk kan gaan? Past het werk nog wel bij jou? Ziekte brengt vragen en onzekerheid met zich mee, je moet een nieuwe balans vinden tussen inspanning en ontspanning. Als je langdurig afwezig bent geweest kan het moeilijk zijn om je plek weer in te nemen. Misschien ervaar je vermoeidheid of stress; klachten die samenhangen met een burn-out of die optreden door chronische ziekte, ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden van een dierbare, of bij herstel van een operatie of door de behandeling van kanker.

De interventie bij re-integratie richt zich op duurzaam herstel en op duurzame verandering in gedrag om nieuw verzuim te voorkomen. Thema’s die hierin een rol spelen hangen samen met wat er aan het verzuim ten grondslag ligt. Coaching in combinatie met het opbouwen en aanhouden van een werkritme, al dan niet bij de eigen werkgever, draagt bij aan het opsporen van energiebronnen en energielekken. Je krijgt ondersteuning om constructief en in vertrouwen de stappen te zetten die voor je liggen. Zo nodig nemen wij hier advies rondom jouw werkplek in mee.