In deze tijd ontstaan nieuwe netwerken. Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties, tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, tussen burgerinitiatieven en verschillende instanties. Vanwege de diversiteit aan betrokken belangen is het een gegeven dat communicatie en samenwerking verstoord kan raken. Daardoor worden gemeenschappelijke doelen niet of moeilijk gehaald. Het is niet altijd gemakkelijk om boven eigen standpunten, doelen en belangen uit te stijgen. Een mediator kan helpen de communicatie en samenwerking te richten op een gezamenlijk doel, waarin de belangen van alle afzonderlijke deelnemers zo optimaal mogelijk vertegenwoordigd zijn. Het loont om niet alleen op de inhoud te focussen, maar bewust te investeren in het proces van samenwerken.