Macht (vertoon)

We komen vanuit een tijd dat veel organisaties hiërarchisch, top down, waren ingericht. Veel organisaties zoeken naar wegen om meer eigenaarschap in hun team of organisatie te laten ontstaan en de creativiteit en wijsheid van de medewerkers in de organisatie te benutten. Dat is niet altijd gemakkelijk want we zitten nog in oude patronen, zowel als leidinggevende, als als medewerker. Een leider kan de overtuiging hebben dat hij /zij alles zelf moet of kan bepalen, opdrachten kan geven zonder te luisteren naar de ander. Een medewerker kan in een modus zitten dat een leider het zelf moet weten. of zelf moet regelen. Een medewerker kan daarmee ook macht uitoefenen door verantwoordelijkheid en eigenaarschap buiten zichzelf neer te leggen. Dit kan over het werk gaan, maar ook over thema’s zoals ziekteverzuim en verlof.
In Droom van Zwolle helpen we mensen hun unieke waarde te ontdekken, te benoemen en er vol in te gaan staan. Dit noemen we eigenheidsontwikkeling. Als mensen bewust zijn van hun unieke waarde, nemen ze gemakkelijker de stap naar eigenaarschap en persoonlijk leiderschap. Daarnaast bieden we in Droom van Zwolle leiders de mogelijkheid om te leren hoe ze de talenten en wijsheid van mensen in hun organisatie beter kunnen benutten en zelf groeien in hun leiderschap.