In een organisatie kan de communicatie en samenwerking tussen organen (bijvoorbeeld bestuur en OR), tussen teams, tussen leidinggevende en teams verstoord raken. Het zit vast omdat standpunten en stellingen zijn ingenomen. De communicatie is verdedigend en beschuldigend geworden. Het is in het belang van een organisatie om dit zo snel mogelijk op te lossen. Mediation helpt om in een vertrouwelijke setting de communicatie en samenwerking te herstellen. Door zicht te krijgen op de oorzaak èn op de gemeenschappelijk gewenste situatie, kan constructief gewerkt worden aan een oplossing. Dan kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. Vaak worden zelfs waardevolle inzichten verkregen waar de hele organisatie iets aan heeft en waarmee dezelfde problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.