We zijn, met al onze verschillen, gelijkwaardig. Onze kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. zijn even waardevol.
In ons dagelijks bestaan blijkt het nog niet zo eenvoudig om dit tot in de kern te voelen en daarnaar te handelen. We spreken makkelijk in termen van ‘hoger’, ‘lager’, ‘oud’, ‘jong’, ‘ervaren’, onervaren’. We koppelen er, aan de hand van deze beoordeling, zelfs een materiële waardering aan.
De Droom zet zich actief in om te werken aan een gelijkwaardige samenleving. Onder meer door bewustzijnsontwikkeling op dit thema en door steevast te vragen ‘Waar ben jij van?’.
Het Talent* van ieder mens zien en benutten is vanuit onze optiek een belangrijke sleutel naar gelijkwaardigheid. Talent gaat voorbij achtergrond, leeftijd, opleiding en ervaring. Iedereen draagt het in zich, die waarde hebben we dus allemaal en altijd te bieden.
Wij geloven dat wanneer je inzicht hebt in jouw unieke Talent en de kracht ervaart als je van daaruit kunt werken, je het Talent van de ander ook wil zien en benutten. Dat écht willen, dat is cruciaal in het werken aan gelijkwaardigheid in de samenleving.

* jouw gave, jouw goud