Het stroomt niet in de communicatie en samenwerking met een of meer collega’s. Het is een specifiek ontstane situatie of een terugkerend patroon dat maar niet doorbroken kan worden. Soms met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Je wilt het graag oplossen, maar je komt er samen niet uit. In dit soort situaties is mediation waardevol. Mediation helpt om een laagje dieper te komen. Vaak ontbreekt het aan wederzijds begrip, is er sprake van aannames en misverstanden, van botsende karakters en/of verschil in waarden. Vastgelopen communicatie en vertrouwen kunnen in mediation worden hersteld. Als inzicht en begrip in de oorzaak van de situatie is verkregen, kan onder begeleiding gezocht worden naar een duurzame oplossing. Dat kunnen afspraken zijn om op een hernieuwde manier met elkaar verder te werken, of afspraken om op een respectvolle manier afscheid van elkaar te nemen (exit-mediation).