• Afgestemd op jouw vraag

    Individueel, team, organisatie

Coaching

Heb jij een vraagstuk waar je graag aan wilt werken? Zoek je naar nieuwe perspectieven? Ben jij, of is je team of je organisatie er aan toe om duurzaam te veranderen? Gun jezelf coaching, goed afgestemd op jouw vraag, ter ondersteuning in de gewenste verandering.

Wij werken graag met jou aan vraagstukken zoals:

Persoonlijk Leiderschap

Jezelf leiden en richting geven. Verantwoordelijkheid nemen vanuit jouw visie en waarden.
Persoonlijk leiderschap, ofwel innerlijk leiderschap, gaat expliciet over jou. Als jij je niet meer wilt laten leiden door de waan van de dag, maar zelf aan het roer van je leven wilt staan is de eerste stap het opdoen van zelfkennis.
Ontdek wie jij in wezen bent, ‘waar jíj van bent’, wat je beweegt en wat jij teweeg wilt brengen. Wat inspireert je, waar krijg je energie van en hoe wil je anderen inspireren? Waar ben jij niet van? Wat ligt je niet?
De antwoorden op deze vragen geven jou richting. Het is je kompas hoe je het beste uit jezelf kan halen, hoe je jouw eigenaarschap kunt vergroten en echt verantwoordelijkheid kunt nemen voor de dingen die je doet en die voor jou belangrijk zijn.

Authentiek leiderschap

Als leider kun je je heel goed laten inspireren door andere leiders. Nieuwsgierig en open. Informatie tot je nemen hoe andere leiders het doen. Boeken lezen en ontdekken welke lessen getrokken kunnen worden uit een specifieke aanpak of stijl. Het is waardevol om te leren van anderen en van elkaar…
Daarnaast zijn onze vragen aan jou: Wat is jouw stijl? Wat maakt jou tot een inspirerende leider? En wat weet jij over het effect van jouw stijl van leidinggeven? De antwoorden op deze vragen geven informatie over het authentieke leiderschap van jou.
In het authentieke zit de schoonheid en echtheid waar inspirerende leiders in voorgaan. Zij leiden en dóen vanuit hun authentieke zelf. Ze leiden vanuit een eigen visie, een eigen droom en vanuit hun persoonlijke waarden. Ze zijn hier congruent in, wat een bron van inspiratie en een basis voor veiligheid en vertrouwen is.
Authentieke leiders zijn vanuit hun eigen wijze toonaangevend. Dat trekt aan, dat werkt verbindend, dat inspireert!

Levensloop- en loopbaanontwikkeling

Levensloop- en loopbaanvragen kunnen ontstaan bij stagnatie in je loopbaan, bij ziekte, bij re-integratie of na ontslag. Maar ook in een bepaalde levensfase, als starter bijvoorbeeld of bij het ouder worden.
Wat jouw achtergrond is – qua kennis, leeftijd, ervaring – maakt niet uit. Met levensloop- en loopbaancoaching krijg je zicht op jouw unieke talent, je kwaliteiten, je dromen en je mogelijkheden. Je krijgt zicht op datgene dat echt bij jou hoort en wat jij teweeg wilt brengen. Afgestemd op de levensfase waarin jij je bevindt. Je krijgt zicht op datgene waar jij energie van krijgt en waar jij van gaat stralen. En wat nu nog in de weg staat om dat te bereiken. Soms is dat een alsmaar terugkerend patroon in jou zelf. Het kan ook zijn dat je het verlies nog moet verwerken van iets wat jij hebt los moeten laten.

Teamontwikkeling en samenwerken

Hoe haal je het beste uit elkaar en hoe werk je samen? Waar staan jullie voor en waar gaan jullie voor? Mooie vragen die vanzelfsprekend in het licht staan van de bedoeling van jullie organisatie. Vragen die jullie stil laten staan bij jullie individuele talent, kwaliteiten, drijfveren en waarden. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Wat kunnen jullie van elkaar verwachten? Wat kan er zijn en wat niet? Een helder vertrekpunt en een helder doel geeft richting in samenwerken. Het schept vertrouwen en helpt om op een concrete en effectieve manier invulling te geven aan jullie werk.
Mogelijk liggen er zaken in de weg om een goede samenwerking te realiseren. Met teamcoaching maken we de weg vrij om goed te luisteren naar elkaar, verschillende perspectieven uit te wisselen en zaken naar boven te halen die nog niet zijn uitgesproken. Zo kun je trouw aan jezelf zijn en vanuit openheid en echtheid werken aan veiligheid en vertrouwen. Gegarandeerd dat jullie in een teamflow komen. Dat is fijn samenwerken!

Ondernemerschap

Je wilt graag een eigen onderneming starten. Of misschien ben je al begonnen, maar stagneer je. Uit eigen ervaring weten we hoe belangrijk het is om je te laten spiegelen en je te laten helpen om scherp te krijgen wat je wilt bereiken met je onderneming en hóe.
Met gestructureerde begeleiding in zelfstandig ondernemerschap ga je stap voor stap concretiseren wat jouw belofte voor je (toekomstige) klanten is. Een belofte die meteen een opdracht aan jouzelf is.
Wat maakt jou uniek en wat geeft jou signatuur? Wat is belangrijk, waar haal je inspiratie uit, wat is je ware drijfveer? En waarom ga je voor zelfstandig ondernemerschap? Vragen die je naar de kern de kern van je verhaal, van je merk, brengen. Het is het ‘waarom’ van je onderneming. Om succesvol te zijn in je ondernemerschap is het noodzakelijk om bezield te kunnen vertellen wat je teweeg wilt brengen. En hóe je dat wilt doen. In heldere taal, zonder omwegen. Je trekt de klanten aan die daar op aan sluiten, jouw droomklanten. Je ontwikkelt je eigen werkwijze en jouw aanpak. Zo kun je steeds concreter worden in ‘wat’ je gaat doen. Kortom wat jouw dienstverlening is, waar mensen juist jou voor moeten hebben. Wie jij bent en waar jouw bedrijf voor staat, dat is één. Er is geen onderscheid. Jij bent het bedrijf…

Outplacement

Je bent toe aan een nieuwe stap in je loopbaan. Omdat jij dat wilt of omdat jouw werkgever dat heeft voorgesteld. Dat kan te maken hebben met een reorganisatie, een veranderende situatie bij jouzelf of door veranderende eisen in jouw takenpakket en de capaciteiten die dat van jou vragen. Wat de aanleiding precies ook is, het past niet meer. Zo’n moment van bewustwording kan pijnlijk zijn. Het kan vragen oproepen ‘hoe moet ik verder’, ‘wat past dan wel?’ en ‘hoe kom ik daar waar ik naar toe wil?’
Een outplacementtraject bied je de mogelijkheid om aan de hand van gestructureerde begeleiding naar ander werk te komen. Misschien wil je de stap maken naar zelfstandig ondernemerschap. Of een combinatie hierin.
Voor beide sporen geldt dat de volgende onderdelen in ieder geval uitgediept worden:
Wat heb je nodig om je oude werk los te laten en hoe zie jij jezelf in toekomstig werk? Weten wie je bent, weten wat je kunt en weten wat je wilt.
We stellen op maat een traject samen, afhankelijk van jouw wensen hierin. Dat kan gaan over herpositioneren, profileren, netwerken, arbeidsmarktoriëntatie, arbeidsmarktbenadering, begeleiding in ondernemerschap (zie hierboven).

Re-integratie

Hoe ga je weer vitaal aan het werk als je (langdurig) ziek bent (geweest)? Of wat is in het werk nodig opdat jij vanuit jouw persoonlijke kracht weer aan het werk kan gaan? Past het werk nog wel bij jou? Ziekte brengt vragen en onzekerheid met zich mee, je moet een nieuwe balans vinden tussen inspanning en ontspanning. Als je langdurig afwezig bent geweest kan het moeilijk zijn om je plek weer in te nemen. Misschien ervaar je vermoeidheid of stress; klachten die samenhangen met een burn-out of die optreden door chronische ziekte, ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden van een dierbare, of bij herstel van een operatie of door de behandeling van kanker.

De interventie bij re-integratie richt zich op duurzaam herstel en op duurzame verandering in gedrag om nieuw verzuim te voorkomen. Thema’s die hierin een rol spelen hangen samen met wat er aan het verzuim ten grondslag ligt. Coaching in combinatie met het opbouwen en aanhouden van een werkritme, al dan niet bij de eigen werkgever, draagt bij aan het opsporen van energiebronnen en energielekken. Je krijgt ondersteuning om constructief en in vertrouwen de stappen te zetten die voor je liggen. Zo nodig nemen wij hier advies rondom jouw werkplek in mee.

Andere thema’s

Hoe betrek ik de medewerkers bij veranderingsprocessen?

Omgaan met verlies (baan, relatie, overlijden dierbare)

Zelforganisatie in teams

De ‘why’ van individuen, teams en organisaties

Contact

© Copyright - Droom van Zwolle