Begeleide intervisie voor leiders en ondernemers

We zitten allemaal weleens met vragen waar we niet snel het antwoord op hebben.

Hoe fijn is het dan om de input van anderen te krijgen. Vaak sparren we met de een of de ander. Begeleide intervisie gaat wat dat betreft net een stap verder. Je vraag wordt eerst heel goed helder gemaakt en daarna krijg je adviezen van de andere deelnemers uit jouw groep. Niet alleen adviezen hoe zij het zouden doen, maar ook adviezen vanuit de rol van jouw klant, vanuit de rol van jouw medewerkers/collega’s. En jij beslist nog steeds wat jij ermee gaat doen. Begeleide intervisie gaat in een bepaalde structuur, maar is informeel, laagdrempelig en het kost je relatief weinig tijd. Wel werk je heel bewust aan je ontwikkeling als ondernemer, als directeur/leider, of als professional in een bepaalde beroepsgroep (bijv. mediators, advocaten). Het is ook nog eens leuk om te doen. Deelnemers kijken er naar uit en vinden het waardevol dat ze elkaar (beter) leren kennen. Heb jij ook zin om in deze vorm een stap te zetten in je ontwikkeling, laat het Rini weten. Na de zomer start ze weer met nieuwe groepen.

 

 

 

De kwaliteit van ‘Open Space’ en een oefening voor de zomer

Een Open Space, ofwel open ruimte, omvat precies dat wat de woorden weergeven.

Het is open. En het is ruimte.

Een Open Space is ruimte voor jezelf. En je maakt daarbij gebruik van tijd.
Het is ruim in tijd en begrensd in tijd, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Als er geen begin en einde aan de tijd voor jezelf zou zitten dan kan de kwaliteit van een Open Space omlaag gaan. Er gaat weinig ontstaan waar jij blij van wordt. De Open Space is dan zomaar volgelopen met dingen waar je helemaal geen energie van krijgt en de tijd is je door de vingers geglipt. Of de Open Space wordt als een gapend gat ervaren omdat het ‘nergens over gaat’ en je niet weet wat je moet doen.
De kwaliteit van het principe van een Open Space zit hem in het duiden waar de tijdruimte in essentie voor jou over moet gaan. Zou je dat weglaten dan is het niets anders dan tijd.

Een Open Space heeft dus een begin en een einde. Dat kan in het kleine, bijvoorbeeld een paar uur in een week. Of in het grotere, zoals in een vakantie, een sabbatical of een tussenjaar. Een Open Space kun je voor jezelf organiseren en plannen. Hoeveel Open Space je voor jezelf gaat organiseren en wanneer is aan jou. Dat is contact maken met wat jij ten diepste wilt. Soms is een Open Space min of meer voor ons georganiseerd, dat is bijvoorbeeld het geval met de school-/zomervakantie.

Hoe maak je nou een kwaliteit of intentie aan voor je Open Space?
Ik heb daar een oefening voor en neem de Zomer Open Space als voorbeeld:

Neem een half uurtje de tijd, met een leeg vel papier voor je en word even stil.
Teken een horizontale lijn midden op het vel papier, met links de startdatum en rechts de einddatum van jouw Zomer Open Space.
Teken vervolgens een lijn in een boog vanaf de startdatum naar de einddatum.
Je hebt jouw tijdruimte nu in beeld gebracht.

Stel jezelf vervolgens de volgende vragen:

# Naar welke kwaliteit verlang IK deze zomer?
# Waar ben IK echt aan toe?
# Wat heb IK nodig?

Vang de antwoorden in één woord of in één zin en koppel dan deze intentie aan jouw ‘Zomer Open Space’ door het in grote letters bovenaan jouw vel papier te schrijven. Voel wat het met je doet nu je de intentie van jouw Space voor je ziet, voor welke kwaliteit JIJ gaat.

Hang het vel op of maak er een foto van. Herinner je regelmatig jouw intentie en dan weet jij precies wat je te doen hebt deze zomer!
Geniet ervan. En zeg bewust ‘ja’ tegen de dingen die bijdragen aan jouw zomerintentie. De rest mag je even laten gaan…

 

 

Maak werk van je talent en je talent wijst je de weg!

Misschien twijfel je al langer of je wel op de goede plek zit.
Misschien vraag je je af hoe je meer impact kunt maken in het werk dat je het allerliefste doet.
Misschien heb je een zetje nodig om met voldoende gereedschap de stap te maken naar zelfstandig ondernemerschap.
Het kan ook zijn dat je je baan bent kwijtgeraakt en ondersteuning kunt gebruiken om weer op jouw loopbaanspoor te komen.

Hoe dan ook, in de huidige tijd met alle veranderingen is het belangrijk om scherp te worden en te blijven op datgene wat jij van nature in huis hebt en hoe je dat het liefste tot uiting brengt in je werk. De afgelopen maanden hebben meer dan ooit tevoren zichtbaar gemaakt dat jij aan zet bent om werk te maken van je talent. Wij hebben daar een gaaf ontwikkelprogramma voor: Werken vanuit je talent. We starten na de zomer weer met een nieuw traject en de eerste aanmeldingen zijn al binnen dus zorg dat je op tijd bent met je kenbaar maken.

Het intensieve loopbaantraject ‘Werken vanuit je talent’ ondersteunt je bij de (h)erkenning, presentatie en het inzetten van jouw uniciteit, het vergroten van jouw impact en het vinden van wegen om dit tot uiting te laten komen in werk dat voor jou betekenisvol is.
Uniek in dit loopbaantraject is de continue wisselwerking tussen (jouw) inspiratie en realisatie. Tussen zijn en doen. Wij dagen je uit om jezelf te stretchen, om vanuit nieuwsgierigheid en lef te komen tot vernieuwing en verandering. Ervaringsgericht leren en de verbinding tussen hoofd, hart en handen zijn diep geïntegreerd in het ontwikkeltraject. De inzichten uit de bijeenkomsten worden in de vorm van een individueel project in de praktijk beoefend en toegepast. Dit kan in het huidige werk zijn of in een gewenste werkomgeving. Op basis van de inzichten uit de bijeenkomsten en de ervaringen uit het individuele project word je je meer bewust van jouw eigenheid en krijg je voeling met de werking van jouw talent. Het gaat er hierbij niet zozeer om ‘wat’ je doet, maar ‘hoe’ je het doet en ‘waarom’. Je maakt hiermee een wezenlijke stap om bezield te werken en te leven.

Wil je meer informatie of komen kennismaken? Neem dan contact op met Bernadet of download de flyer.

Werken vanuit je talent geven wij vorm in kleine groepen. Heb je behoefte aan individuele coaching? Kijk dan alvast naar de mogelijkheden op de coachingpagina!

Jongeren On Track gaat na de zomer weer van start!

De zomervakantie is bijna in zicht. Het is een heerlijk vooruitzicht voor onze jongeren dat er weer wat meer ruimte is voor leuke dingen en ontmoetingen. Maar wat is het plan voor het nieuwe ‘schooljaar’? Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig voor ze is om keuzes te maken, zeker na de gekke tijd die achter ons ligt en die nu ook nog gaande is.
Twijfelt jouw kind over studie of werk? Of valt het hem/haar zwaar om online te leren? Heeft je kind moeite met het omgaan met alle hevige veranderingen die op dit moment gaande zijn en is een vooropgesteld plan misschien nu toch niet zo’n goed idee? Misschien was er al een plan voor een tussenjaar, om te gaan reizen bijvoorbeeld. Of misschien heeft je kind dat knagende gevoel van niet écht weten of de opleiding waar hij/zij zich voor heeft aangemeld wel de juiste keuze is…

Wij hebben misschien wel het beste plan voor jouw kind voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zou het zijn om eerst eens goed op onderzoek te gaan? Onderzoek naar datgene waar je kind van nature goed in is, waar hij/zij echt enthousiast van wordt en wat echt boeit? Om dat vervolgens met enthousiasme te gaan verbinden aan een (school)loopbaan?

In het ontwikkelprogramma On Track leert iedere jongere dat hij/zij zelf het vertrekpunt is. Het programma zet het licht op het unieke talent, persoonlijke waarden en drijfveren dat in ieder van ons aanwezig is. Het maakt saboterende patronen en gedachten zichtbaar. Het maakt je kind wendbaarder en het vergroot het zelfvertrouwen. Met alle opgedane inzichten en ervaringen kan van daaruit een impuls aan de (school)loopbaan worden gegeven. On Track is er voor elke jongere van 16 – 27 jaar uit regio Zwolle die een boost kan gebruiken om zijn/haar eigen pad uit te stippelen.

We starten in september weer met een nieuwe groep van On Track; meer hierover lees je hier.

Wij doen de aanmeldingen en intakegesprekken 1-op-1. Zodra wij zicht hebben op het aantal deelnemers maken wij een concrete planning. Ons streven is om in september te starten, dus laat snel van je horen als je meer wilt weten over dit programma!
Mobiel Bernadet Haveman: 06 81489055

Werk van Funck & Koek op onze locatie tijdens PROTO

Van 26 juni t/m 5 juli vindt voor de derde keer in de binnenstad van Zwolle op verschillende locaties PROTO plaats.

PROTO is de meerdaagse Art & Design expositie waarin getalenteerde afstuderende mbo- en hbo-studenten en professionals in de kunst en vormgeving hun werk laten zien. Tien dagen lang een expo! Online en fysiek in de binnenstad van Zwolle met werk van creatieve afstudeerders en professionals.

Dit jaar vraagt de situatie in ons land om PROTO op een andere, veilige manier bij de bezoekers te brengen. De wereld staat op zijn kop, er is veel aan de hand. Juist in deze tijd wil PROTO inwoners van Zwolle laten zien wat de toegevoegde waarde is van de creatieve industrie. Studenten en professionals keren dit jaar tijdens PROTO binnenste buiten door vanaf buiten inkijkjes te bieden in hun werk, gedachten en innovatieve oplossingen. Dat doen ze met hun werk achter etalages en ruiten op bijzondere locaties in de stad.
Kunstenaars, ontwerpers, architecten en andere creatieve professionals zijn de ‘ondernemers van de toekomst’. Vanuit hun autonome denkkracht leveren zij een essentiële bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen in onze samenleving. Ze dagen zichzelf, hun opdrachtgevers, mede-makers, en iedereen die het maar horen en zien wil uit om zichzelf eens binnenste buiten te keren. Wat speelt er in jouw hoofd? Hoe ziet onze nieuwe realiteit er uit? Je maakproces, je maakomgeving, je visie op hoe we nu verder gaan en misschien wel waar we naar toe moeten of kunnen.

Wij ondersteunen het fantastische werk van de creatieve industrie in Zwolle van harte en we zijn er trots op dat Droom van Zwolle een van de locaties is waar werk uit de Art & design expositie te bewonderen is. Onze ruiten/etalages zijn voorzien van een zintuiglijke installatie welke is vormgegeven door Studio Funck & Koek. Kom kijken, ruiken, luisteren en laat je verwonderen!

Wat kun jij doen aan het behouden of vergroten van je werkgeluk?

Netwerkachtige structuren, zoals in de huidige tijd waarin veel op afstand wordt gewerkt, vragen om creativiteit, persoonlijk leiderschap en wendbaarheid. Hoe ga je om met de veranderingen en wat kun jij er aan doen om je werkgeluk te behouden of te vergroten?
Wij hebben 9 factoren gedefinieerd die van invloed zijn op werkgeluk. Factoren waar jij helemaal zelf invloed op hebt, factoren waarbij je meer afhankelijk bent van collega’s en de organisatie waarvoor je werkt en een (hele belangrijke) factor die zich op het grensvlak tussen jou en de organisatie bevindt. Die laatste factor gaat, hoe kan het ook anders, over zingeving. Zingeving gaat over de mate waarin je kan bijdragen aan iets moois, iets goeds, of iets belangrijks. Vanuit eigen idealen, maatschappelijke doelstellingen of organisatiedoelstellingen.
De tijd waarin we verkeren doet een ongelofelijk appèl op ons bewustzijn en zingevingsvragen dringen naar de voorgrond. Wij helpen je graag met inzicht verkrijgen wat jij kunt doen om vragen beantwoord te krijgen en om te werken aan werkgeluk. Voor jou als individu, voor je team en voor je organisatie.

Voor de aardigheid hebben wij een quiz gemaakt. Om te testen wat jij weet over werkgeluk en om je stof tot nadenken te geven. Maar bovenal om het goede gesprek te voeren, met jezelf en met de mensen met wie je samenwerkt.
Heb je vragen of wil je met ons het gesprek voeren? Wij ontmoeten je graag; live of online.

Tot slot wat ‘Facts’:

Dishappifiers => drukken werkgeluk als er ontevredenheid over is.
Voorbeelden hiervan zijn te hoge werkdruk, organisatiecultuur,
fysieke werkomgeving, communicatie.

Managers zijn gelukkiger dan andere medewerkers.
Dit zit hem niet zozeer in werkplezier, maar meer in voldoening en zingeving.

Ruim een kwart van de medewerkers heeft iedere week een slechte dag.
(door hoge werkdruk, negatieve klanten, geen erkenning krijgen,
klagende en/of negatieve collega’s)

Managers hebben vooral last van lange saaie vergaderingen.

Werkgeluk neemt toe naarmate de organisatie meer marktgericht is.
Marktgerichtheid staat voor ‘superieure vaardigheden in het begrijpen
en tevredenstellen van klanten’.

De sterkste sensitiviteit rond werkgeluk ligt bij
– beste eigenschappen benutten
– voldoende uitdaging
– zinvol werk doen
– goede onderlinge relaties
– eerlijke behandeling

Wil je meer weten over werkgeluk? Een sessie met je team of een webinar? Neem contact op met Bernadet, zij bespreekt graag de mogelijkheden met je.

Xperiment 10.0 van start!

Op 9 juni starten we met de 10e editie van het ontwikkeltraject het Xperiment.
Voor de 10e keer voor professionals in onze regio.
Een lustrum!

Het Xperiment is er op gericht dat jij je er nog bewuster van gaat worden dat jij het bent.
Om in de huidige tijd goed in alle veranderingen te kunnen bewegen is het een noodzaak om zelf in ontwikkeling te zijn. Het vraagt meer dan ooit om jezelf te kennen, bewust te zijn van jouw natuurlijke talent en eigenheid. Samen met professionals uit andere regiolokale organisaties vind je in dit unieke traject van Droom van Zwolle sleutels tot vernieuwing in jezelf, voor jezelf en concreet voor je organisatie. Wij noemen dat de weg van inspiratie naar realisatie en wij dagen jou uit om het avontuur met ons aan te gaan!

Alle verandering die jij jezelf of de wereld toewenst is informatie waar je zelf mee aan de slag kúnt gaan. Het begint bij jou namelijk. Wat ga jij doen?

Wil je weten hoe anderen het Xperiment ervaren hebben? Kijk dan hier.
Wil je meer informatie over het Xperiment? Neem dan contact op met Rini: M: 06 25051407 of E: rini@droomvanzwolle.nl

Coaching in duurzame verandering

De huidige ongewone tijd met vele veranderingen doet meer dan ooit een appèl op onszelf.
Als jij je niet meer wilt laten leiden door anderen of door de waan van de dag en zelf aan het roer van je leven wilt staan is de eerste stap het opdoen van zelfkennis.
Ontdek wie jij in wezen bent, ‘waar jíj van bent’, wat je beweegt en wat jij teweeg wilt brengen. Wat inspireert je, waar krijg je energie van en hoe wil je anderen inspireren? Waar ben jij niet van? Wat ligt je niet?
De antwoorden op deze vragen geven jou richting. Het is je kompas hoe je het beste uit jezelf kan halen, hoe je jouw eigenaarschap kunt vergroten en echt verantwoordelijkheid kunt nemen voor de dingen die je doet en die voor jou belangrijk zijn. Jezelf leiden en richting geven. Verantwoordelijkheid nemen vanuit jouw visie en waarden.

Duurzame verandering begint echt bij jezelf. Allereerst door de situatie waarin je je bevindt te aanvaarden zoals die is. Pas als echt gezien en gevoeld wordt op een diepe laag in jouzelf waar aanvaarden bij jou over gaat – inclusief aanvaarden wat je moeilijk kunt aanvaarden – pas dan kan de weg van duurzame verandering ingeslagen worden. Wij nemen je graag mee in dit proces. Dat kan door deel te nemen aan onze (kleine) groepstrajecten in persoonlijke ontwikkeling, maar evenzogoed in individuele coaching. Wij hebben veel ervaring in 1-op-1 begeleiding bij levensloop- en loopbaanvragen, (persoonlijk en/of authentiek) leiderschap, ontslag en outplacement, re-integratie en ondernemerschap.
Wil je met je team aan de slag? Dat kan natuurlijk ook!
Lees verder op onze coachingpagina voor meer informatie over diverse thema’s.

 

Mediation in deze tijd

Ook in deze tijd helpen we (conflict)situaties via mediation oplossen.

Juist door de huidige situatie waarin we veel op afstand werken ontstaan gemakkelijk misverstanden en miscommunicatie. Doordat alles nu vaak wat anders gaat, wordt nog zichtbaarder wat in een samenwerkingsrelatie niet loopt en verbeterd dient te worden. Ook is er in deze tijd (meer) ziekte of ontslag en problemen die daaruit voortvloeien. Het is niet wenselijk om het oplossen van situaties uit te stellen. Het kost veel negatieve energie, tijd en geld.

Je kunt juist deze tijd benutten om het op te pakken en onder onze begeleiding de dialoog aan te gaan, om met wederzijds respect een oplossing te vinden. En dat kan dus ook gewoon. Online via Zoom, Teams en/of Skype. Of een combinatie tussen onlinegesprekken en ontmoetingen in onze locatie. We stemmen graag met je af wat het beste past in de gegeven situatie.

 

Laat je meevoeren door Kwintessens

Tijdens de ‘intelligente lockdown’ zijn er mogelijk thema’s bij jou naar boven gekomen waar je nu echt mee aan de slag wilt. Omdat je urgentie voelt, omdat het bedrijfsmatig moet, omdat je een andere weg wilt inslaan of moet inslaan. De periode van afgeslotenheid doet wat met ons allemaal.

Wij hebben gemijmerd over ‘wat kan wel’ met de huidige richtlijnen voor een 1,5 m economie. En we hebben mogelijkheden gevonden binnen de beperkingen die er zijn. De huidige tijd vraagt om reflectie en om nieuwe dingen doen. Om focus te krijgen of te houden waar het je echt om te doen is. Dat doen wij ook om zelf in flow te blijven en om anderen in die energie mee te kunnen nemen.

Wij snappen heel goed dat jij behoefte kunt hebben aan een andere aanpak dan het gangbare om met je vraagstukken aan de slag te gaan. Een aanpak die een korte tijdboog heeft, maar wel echt ergens over gaat. Een tijdboog van een dag kan al voldoende zijn om inzicht te krijgen in ‘waar het bij jou in wezen om gaat’. Dat is Kwintessens.

Ga je mee in flow? Letterlijk en figuurlijk. Op het water, wind in de haren, blik op de horizon, vergezichten zien. ‘Prutsen op het water’ noemen wij dat. En ‘prutsen’ dat is het meest onderschatte onderdeel van welk proces dan ook. Maak een afspraak, dan bespreken we je vraag en doen je een passend aanbod. Bijvoorbeeld een hele dag 1-op-1. Of samen met je compagnon of collega met wie je nieuwe wegen wilt inslaan.

Kom aan boord en laat je meevoeren door Kwintessens!