Werken vanuit je talent – Start 5 maart

Werken vanuit je talent
Het intensieve ontwikkeltraject ‘Werken vanuit je talent’ ondersteunt je bij de (h)erkenning, presentatie en het inzetten van jouw uniciteit, het vergroten van jouw impact en het vinden van wegen om dit tot uiting te laten komen in werk dat bij jou past en dat voor jou betekenisvol is.
In deze tijd van hevige veranderingen is het misschien noodzaak om op zoek te gaan naar ander werk. Omdat de organisatie waar je werkt(e) dat gevraagd heeft of omdat je het tijd vindt om zelf een stap te maken.

Maak impact met je werk
Hoe breng je datgene wat jou uniek maakt – vanuit jouw essentie en waarde – tot uiting in je werk? Hoe zorg jij ervoor dat je meer impact kunt creëren in het werk dat je het allerliefste doet of wilt doen? Krijg zicht op jouw eigenheid en de werking van jouw talent zodat je van daaruit bezield kunt werken en leven. Persoonlijk leiderschap in optima forma. Een bron van geluk voor jezelf en daarmee een inspiratiebron voor je omgeving!

Van inspiratie naar realisatie!
Uniek in dit ontwikkeltraject is de continue wisselwerking tussen (jouw) inspiratie en realisatie. Tussen zijn en doen. Wij dagen je uit om jezelf te stretchen, om vanuit nieuwsgierigheid en lef te komen tot vernieuwing en verandering. Ervaringsgericht leren en de verbinding tussen hoofd en hart zijn diep geïntegreerd in het ontwikkeltraject. De inzichten uit de bijeenkomsten worden in de vorm van een individueel project in de praktijk beoefend en toegepast. Dit kan in het huidige werk zijn of in een gewenste werkomgeving of als zelfstandige. Op basis van de inzichten uit de bijeenkomsten en de ervaringen uit het individuele project word je je meer bewust van jouw eigenheid en krijg je voeling met de werking van jouw talent. Het gaat er hierbij niet zozeer om ‘wat’ je doet, maar ‘hoe’ je het doet en ‘waarom’. Je maakt hiermee een wezenlijke stap om bezield te werken en te leven.

Meld je aan!
Wil je meer weten lees dan gauw verder hoe je dat kunt doen. Voor meer informatie kun je bellen met Bernadet op 06 81489055.

Vergroot je werkgeluk

Werken doe je een groot deel van je leven, het is dus belangrijk dat je geluk ervaart in wat je doet. Werkgeluk dus. Of geluk in het werk.

Met de maatregelen t.g.v. de corona-pandemie is het voor vele mensen een uitdaging om het geluk in het werk te zien, te ervaren of te vinden. Het thuiswerken vergt veel voor een steeds grotere groep mensen. Niet alleen vanwege bijvoorbeeld de combinatie van thuislerende kinderen en werk dat ligt te wachten. Het is voor velen lastig om in een goed dagritme te blijven. We worden inactiever, we missen het echte contact met collega’s om uit te wisselen. Het is saai.

Wij definieerden al 9 factoren die van invloed zijn op je werkgeluk. Dat zijn enerzijds factoren waarbij je min of meer afhankelijk bent van de organisatie of je collega’s en er zijn anderzijds factoren waar jij zelf meer invloed op hebt. Vanwege de extra uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben, hebben we ook tips voor een goed dagritme en inspanning vs ontspanning.

Gelukkiger zijn op het werk hangt samen met onder andere:
– betere gezondheid en welzijn
– creatievere en effectievere probleemoplossing
– meer productiviteit en innovatie
– meer betrokkenheid en gedrevenheid
– minder stress
– hogere wendbaarheid
– minder fouten en ongevallen
– loyalere klanten

Het rijtje is nog niet compleet, maar wellicht denk jij nu al: ‘Nou dat is alle moeite waard om me in te verdiepen’.

Als jij je hier aanmeldt dan krijg je van ons iedere dag, GRATIS gedurende 2 weken, informatie waarmee jij je werkgeluk kunt vergroten. Het is informatie waar je direct al mee aan de slag kunt gaan. Als je meer wilt weten of hulp nodig hebt dan bel je met Bernadet (06 81489055) om door te spreken wat je verder kunt doen.

Jongeren On Track in coronatijd

Jongeren in coronatijd
Hoe houd je of hoe krijg je Jongeren On Track in coronatijd? Met die vraag hebben wij afgelopen jaar naar mogelijkheden gezocht om jongeren te blijven begeleiden.
De maatregelen die voortvloeien uit de bestrijding van de corona-pandemie hebben een enorme impact op het leven van veel jongeren. Veel van wat juist zo belangrijk is in deze levensfase mogen ze niet meer doen. De natuurlijke uitdagingen die nodig zijn voor ontwikkeling van een eigen identiteit ontbreken ineens of zijn beperkt. We horen over eenzaamheid, somberheid, verveling en angst voor de toekomst.
In de afgelopen maanden is ook uit diverse onderzoeken gebleken dat het aantal depressieve jongeren fors toeneemt. En dat er veel meer problematiek ontstaat door het wegvallen van bijbaantjes, structuur en inspiratie.
Er is zorg over de generatie jongeren. Wat gaat dit op de langere termijn voor gevolgen hebben? Hoe kan een jongere het leven leren vanuit huis, vanachter een beeldscherm en in afgescheidenheid van leeftijdgenoten?

Jongerenprogramma On Track
De doelstelling van ons ontwikkelprogramma Jongeren On Track is om het zelfvertrouwen te laten groeien, om zelfbewust en met vertrouwen het leven en de (school)loopbaan vorm te geven. Om focus te krijgen en te leggen op mogelijkheden. Op talentontwikkeling en op herkenning van saboterende patronen. Op inventiviteit en het aanboren van eigen creativiteit. We helpen ze om hun wendbaarheid te vergroten en te leren omgaan met onzekere of veranderende omstandigheden.

1-op-1 of in kleine groepen
We weten dat het echt werkt om in groepsverband te werken omdat jongeren goed leren met en van elkaar. De herkenbaarheid van overeenkomsten en het opdoen van andere perspectieven zijn hier essentiële onderdelen in.
Waar we voorheen groepen samenstelden en van start gingen zodra er ‘een klasje’ vol was, gaan we nu zo snel mogelijk aan de slag met iedere jongere die zich aanmeldt. Vanzelfsprekend werken we weer in groepen zodra het kan, maar jongeren laten wachten tot het moment daar is, is wat ons betreft nu geen optie. We weten immers niet wanneer het zover is dat we weer met groepen kunnen werken. En we zijn van mening dat we ze tekort doen door te wachten op betere tijden. Het is een ongewone situatie die om een aangepaste aanpak vraagt.
We werken dus 1-op-1, live. En als het echt niet anders kan dan werken we online. De keuzes die we daarin maken laten we echt afhangen van het moment dus vooruit lopen op de situatie zoals die de rest van het jaar mogelijk kan zijn doen we niet.

Laat van je horen!
Ben jij of ken jij een jongere die een boost kan gebruiken, laat dan van je horen. Wij zijn bereikbaar via e-mail: team@ontrack.nu of telefoon: 06 81489055 (Bernadet)

Droom van Zwolle gesloten tot 9 februari

De persconferentie van 12 januari was duidelijk; blijf zoveel mogelijk thuiswerken en beperk contacten. We volgen dat advies en zijn daarom tot 9 februari dicht. We hopen dat deze drastische maatregelen ervoor gaan zorgen dat we over een poosje de draad weer kunnen oppakken. Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Jongeren kom op!

Het is wat…
En het was al wat….
Keuzes maken, gemotiveerd blijven, focus aanbrengen, inspiratie vinden.
En dan nu zoveel thuis zijn. En een sterke daling van de momenten dat je in contact kun zijn met leeftijdgenoten.
Thuis studeren en moeite met concentreren.
Of misschien weet je helemaal niet hoe je invulling aan je dagen moet geven. Omdat je andere plannen had dit jaar. Een tussenjaar hebt genomen. En in plaats van een leuke bijbaan te hebben zit jij dus grotendeels thuis.

Het is verschrikkelijk moeilijk. Dat zien we en dat horen we. Het raakt ons.
Ons hart gaat altijd al uit naar jongeren die vast dreigen te lopen of die vastgelopen zijn. En ons hart reikt, in deze periode van COVID-19 en de consequenties daarvan, nog verder uit. Wat kunnen we voor jullie betekenen? Waar hebben jullie behoefte aan. Laat van je horen, we zijn er graag voor je. Een aantal mogelijkheden hebben we in ieder geval voor je:

  • Om te klankborden; bel met Bernadet op 06 81489055. Ze maakt graag een afspraak met je.
  • Om gebruik te maken van onze fijne locatie. We hebben iedere dag een aantal plekken beschikbaar voor jongeren die moeite hebben om thuis te studeren. Lijkt het je wat? Check dan even of er een plek beschikbaar is door te bellen op nummer 038 8536240 of stuur een mail naar droom@droomvanzwolle.nl
  • We hebben een gaaf (talent)ontwikkelprogramma ‘On Track‘ waarmee we al heel wat jongeren verder hebben gebracht. Als jij dat wilt gaan we gaan graag met je aan de slag, 1-op-1 en/of in een kleine groep.
  • Wij horen graag jouw ideeën hoe we met elkaar vernieuwing en verbinding kunnen bewerkstelligen zolang de COVID-maatregelen van kracht zijn.

Wees welkom!!

Intervisie voor (zelfstandig) ondernemers

Ben je (zelfstandig) ondernemer en mis je het ook om af en toe te kunnen sparren met een collega en vind je het leuk om als ondernemer te groeien in je ondernemerschap?

In Droom van Zwolle brengen we ondernemers bij elkaar in een fijne setting zodat ze optimaal van en met elkaar kunnen leren. Tijdens de bijeenkomst met drie of vier andere ondernemers vind je jouw antwoorden zodat je weer verder kunt. Als vanzelf ontstaat ook een nieuw warm netwerk in je eigen regio waar je veel plezier van zult hebben.

27 november start een nieuwe groep en de eerste deelnemers voor een volgende groep hebben zich al weer aangemeld.

Heb je interesse voor de eerstvolgende groep neem dan contact op met Rini, rini@droomvanzwolle.nl of bel Droom van Zwolle 038-8536240.

 

We hebben het vuur aangestoken: ‘Duurzame arbeidsparticipatie in onze regio’

De vraagstukken van nu zijn complex. En we weten dat “als we blijven doen wat we deden, we krijgen wat we kregen“. Veel mensen willen vernieuwing creëren, willen bijdragen aan een andere beweging, zouden impact willen maken op een manier die bij ze past, maar weten niet waar en hoe te beginnen.

In Droom van Zwolle hebben we in de afgelopen periode een Kampvuurgesprek Arbeidsparticipatie georganiseerd, met als doel om te ervaren of deze werkvorm ook in maatschappelijk complexe vraagstukken zijn werking heeft.

We gebruiken deze werkvorm al in het begeleiden van intervisie en het oplossen van vraagstukken in organisaties.

Het gaat bij kampvuurgesprekken altijd om een “ik”-vraag. Wat kan “ik” doen om …. De deelnemers in de groep dragen zoveel mogelijk verschillende oplossingen aan vanuit zoveel mogelijk invalshoeken. Dit met als doel dat degene met de vraag een keuze kan maken en ook daadwerkelijk gaat besluiten om het ook te doen.

De pilot heeft Rini te Velthuis samen met Jacco Teunis vorm gegeven. Jacco werkt nu als zelfstandig ondernemer. Hij heeft in zijn professionele carrière op diverse plekken gewerkt met en voor de doelgroep waar het hem om gaat.

Hij wil bijdragen aan een meer duurzame arbeidsparticipatie in onze regio. Hij loopt er tegen aan dat voor de deelnemers ondanks goede bedoelingen vaak alleen maar tijdelijke oplossingen worden gevonden en zij teleurstelling op teleurstelling te verwerken krijgen. Samen met hem hebben we een groepje mensen verzameld die verbinding hebben met het thema en oog hebben voor het geheel. De vraag van Jacco was wat kan ik doen om bij te dragen aan een duurzame en integrale arbeidsparticipatie? In eerste instantie lijkt het een te grote vraag.  Dankzij alle perspectieven die zij naar boven brachten weet hij echter nu hoe hij gaat beginnen en wat hij gaat doen. Jacco is net begonnen met een Post HBO studie Adviseur Inclusieve Arbeidsmarkt. Daarbij hoort een opdracht om in een bedrijf inclusie neer te zetten. Dit is zijn eerste stap. Van daaruit heeft hij de mogelijkheid om het laten zien, dat het wel kan werken. Op die manier kan hij zowel samenwerken met een werkgever en deze begeleiden, alsmede de hele keten (instanties, onderwijs, gemeente) erbij betrekken en mee helpen in de ontwikkeling ten gunste van de doelgroep. Het is concreet haalbaar, het klopt en het draagt bij aan de ontwikkeling van het geheel. In het groepje zat bovendien ook de werkgever, Marien van Stegeren van Kitcentrum, die het met Jacco wil aangaan en met hem een mooi levend voorbeeld wil creëren.

Het enige om tot vernieuwing te komen is een beetje moed. Moed om een vraag te stellen en moed om je open te stellen voor alternatieven, de input van anderen. Je wordt rijkelijk beloond is onze ervaring en het is leuk en leerzaam om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de centrale vraag in een kampvuurgesprek. Durf jij ook?

Heb je behoefte aan meer informatie en kom je graag in contact? Laat van je horen (M: 06 25051407) en wij bespreken wat de mogelijkheden zijn!

Als thuiswerken niet past in jouw situatie

De overheid vraagt aan werkend Nederland om zoveel mogelijk thuis te werken. Als het kan is het mooi. En sommige organisaties eisen het ook van hun medewerkers. Maar wat nu als jij daar horendol van wordt? Omdat je het contact met anderen mist, of omdat je je niet kan afsluiten van de dynamiek van je gezinsleven, of omdat je inspiratie mist om door te kunnen gaan?

Wij hebben voldoende mogelijkheden om op een verantwoorde manier te Flexwerken in Droom van Zwolle, met in acht neming van 1,5 meter afstand en andere overheidsmaatregelen. We hebben heerlijke biologische Earth-koffie. Je kunt even van je afpraten en mogelijk andere flexwerkers ontmoeten. ‘Thuiswerken’ in ons fijne werkhuis.

Voor flexwerkers hebben wij de mogelijkheid om een maandabonnement af te sluiten met een aantrekkelijk tarief. Wil je incidenteel gebruik maken van onze werkplekken dan is een dag(deel)kaart een goed alternatief!

Ontwikkeladviezen binnenkort weer beschikbaar!

Vanaf 1 december konden werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar gekomen nadat begin september bleek dat binnen no time 22.000 trajecten waren geregistreerd waardoor het Ontwikkeladviesportaal (regeling NL Leert Door van ministerie van SZW) tijdelijk gesloten werd. Inmiddels zijn de adviestrajecten die in december beschikbaar kwamen ook allemaal geregistreerd. Mochten er nog nieuwe ontwikkeltrajecten beschikbaar komen en je wilt hiervoor in aanmerking komen, dan kun  je je gegevens achterlaten.

Ten gevolge van de COVID-19 maatregelen verschuift of verdwijnt er werk. Tegelijk ontstaat er ook nieuw werk.
Het is goed nieuws dat het kabinet meer geld heeft vrijgemaakt om de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid te geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan kun je vanaf 1 december 2020 kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Die geeft je zicht op jouw kansen op de arbeidsmarkt, helpt je zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft je tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk. Omdat het werk continu verandert, is het voor jouw toekomst belangrijk dat je up-to-date blijft. Qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan of een baan ergens anders.

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.

Minister Koolmees over het ontwikkeladvies: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Het is mogelijk om via Droom van Zwolle gebruik te maken van het ontwikkeladvies. En dat gaat heel eenvoudig:

  • Meld je zo snel mogelijk aan bij Bernadet Haveman via e-mail (bernadet@droomvanzwolle.nl) of telefonisch (06 81489055). De registratie van jouw traject bij het Ontwikkeladviesportaal en de de startdatum zal vanaf 1 december kunnen plaatsvinden.
  • Tijdens een aantal gesprekken met Bernadet komen jouw persoonlijke kwaliteiten, behoeften en zorgen aan de orde. Alles wat wordt besproken is uiteraard vertrouwelijk en blijft tussen jou en haar. In het ontwikkeladvies staan jouw groei en toekomstplannen centraal. Het laat zien waar jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen, waar jij je nog kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk leuk kunt houden. Nu en in de toekomst.
  • De aanvraag voor de subsidie en de administratie wordt door Droom van Zwolle geregeld, jij hoeft hier niets voor te doen.

Zie ook het profiel van Bernadet op NOLOC.

Cibap Next en DVZ ‘Werken vanuit talent’ aan Project T

Dit voorjaar startte de samenwerking van Cibap Next en Droom van Zwolle. Vanuit de visie dat een ieder moet doen waar hij/zij goed in is zijn twee sporen samen gekomen in één programma. Een programma voor jongeren en jongvolwassenen die willen werken aan creatieve skills én persoonlijke ontwikkeling. Vier mensen van Cibap hebben deelgenomen aan een maatwerkprogramma ‘Werken vanuit je talent’ om onze werkwijze te ervaren en om met elkaar tot een programma-ontwerp te komen. Gaandeweg de projectbegeleiding van Werken vanuit je talent is Project T tot stand gekomen: een gaaf programma dat helemaal past in deze tijd die om bezinning, vernieuwing en creativiteit vraagt. Project T neemt het individuele natuurlijke talent en inspiratie als vertrekpunt. Met behulp van groepssessies en persoonlijke begeleiding leren deelnemers zich te manifesteren op een manier die ‘eigen’ is, die gericht is op kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Wij starten regelmatig met nieuwe groepen Werken vanuit je talent. Heb je hier belangstelling voor, laat dan snel van je horen. Wil je liever met je eigen team een dergelijk programma volgen? Natuurlijk kan dat ook, wij maken graag een planning en programma op maat.
Werken vanuit je talent is een verdiepend ontwikkelprogramma waarin je niet alleen meer leert over jouw inspiratiekant, maar ook goed leert hoe je dit in de praktijk kunt toepassen. Jouw vragen, je talent en je visie zijn belangrijke richtinggevers. Als vanzelf ontstaan gedurende de looptijd (groeps)projecten waarbij je door ons begeleid wordt om vanuit een echte vernieuwingsimpuls je bijdrage te leveren aan je werk en de wereld om je heen.