Werkgelukkig of niet?

Het boeit mateloos. Al die onderzoeken naar werktevredenheid en werkgeluk. Maar ook die naar overspannenheid en burnout. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen blijkt uit de factsheet Werkstress van TNO. Stress is beroepsziekte nummer 1.

Maar liefst 25% van de werkenden is niet tevreden of ongelukkig met zijn/haar werk!

Uit het Werkgelukonderzoek 2019 (door MonitorGroep, HappyOffice en de Gelukkig Werken Academie) blijkt dat Nederlanders hun ‘werkgeluk’ gemiddeld met een 7,2, beoordelen. Van de onderzoeksgroep geeft 47% van alle medewerkers een acht of hoger voor haar/zijn werkgeluk. Voeg daar de zeventjes bij, dan is de conclusie dat ruim driekwart redelijk tot zeer gelukkig is op het werk. Een kwart is minder gelukkig, waarbij de helft van deze groep zelfs een onvoldoende geeft voor zijn of haar werkgeluk.
Een kwart is dus minder gelukkig (dus niet tevreden) of ongelukkig over zijn/haar werk. Een kwart, een op de vier dus. Dat vinden wij veel, te veel.

8 factoren voor werkgeluk

Het is interessant om in te zoomen op factoren die belangrijk zijn voor werkgeluk. Het onderzoeksteam heeft er 8 gedefinieerd, welke je in twee groepen kunt verdelen: een ik-kant en een wij-kant:

  • Plezier, voldoening, competentie en autonomie zijn factoren waarop je als medewerker zelf invloed kunt uitoefenen; dit noemen ze daarom de ik-kant.
  • Voor de andere vier factoren (vertrouwen, verbinding, zingeving en waardering) ben je meer afhankelijk van de organisatie en collega’s; dit noemen noemen ze de wij-kant.

Een kleine hapering van onze kant over deze indeling betreft de factor zingeving.
Het is volgens ons juist de bedoeling dat je zelf zin geeft aan je eigen bestaan en loopbaan. Om deze factor in handen te leggen van je collega’s en de organisatie waarvoor je werkt, is niet iets dat wij je willen aanbevelen. Het gaat er ons inziens om of je je kunt verhouden tot de bedoeling van de organisatie waar je werkzaam voor bent, en of je je kunt verhouden tot de waarden van je collega’s. Zicht op eigen zingeving is dus wezenlijk. De rest, zoals keuzes maken, volgt van daaruit. Zingeving en autonomie hangen nauw samen.

Dishappifiers

Naast de acht factoren die belangrijk zijn voor werkgeluk zijn er ook dishappifiers: dit zijn factoren die je werkgeluk kunnen drukken als het niet goed geregeld is. De organisatie van het werk is zo’n voorbeeld. Een inefficiënte organisatie drukt het werkgeluk. Een efficiënte organisatie zorgt echter niet voor veel meer werkgeluk.  Andere voorbeelden van dishappifiers zijn een te hoge of een te lage werkdruk, werkomgeving en communicatie.

Hoe zit dit bij jou? Doe de test!

Al deze onderzoeken boeien ons dus mateloos. Vooral vanwege de vraag die er uit voortvloeit wat jij er zelf aan gaat doen als je minder gelukkig of niet gelukkig bent in je werk. Hoe zit het bij jou? Waar sta jij in je werk?
=> Wij hebben een leuke test die je kunt doen, klik hier.

Meer weten of advies?

Wil je graag met een kop koffie of thee met een van ons in gesprek om vrijblijvend advies te ontvangen hoe jij je werkgeluk (in je organisatie) kunt vergroten?
Laat dan hier een berichtje achter, wij nemen dan snel contact met je op!