Jongeren On Track in coronatijd – wat we weten en wat we doen

Jongeren in coronatijd
Hoe houd je of hoe krijg je Jongeren On Track in coronatijd? Met die vraag hebben wij afgelopen jaar naar mogelijkheden gezocht om jongeren te blijven begeleiden.
De maatregelen die voortvloeien uit de bestrijding van de corona-pandemie hebben een enorme impact op het leven van veel jongeren. Veel van wat juist zo belangrijk is in deze levensfase mogen ze niet meer doen. De natuurlijke uitdagingen die nodig zijn voor ontwikkeling van een eigen identiteit ontbreken ineens of zijn beperkt. We horen over eenzaamheid, somberheid, verveling en angst voor de toekomst.
In de afgelopen maanden is ook uit diverse onderzoeken gebleken dat het aantal depressieve jongeren fors toeneemt. En dat er veel meer problematiek ontstaat door het wegvallen van bijbaantjes, structuur en inspiratie.
Er is zorg over de generatie jongeren. Wat gaat dit op de langere termijn voor gevolgen hebben? Hoe kan een jongere het leven leren vanuit huis, vanachter een beeldscherm en in afgescheidenheid van leeftijdgenoten?

Jongerenprogramma On Track
De doelstelling van ons ontwikkelprogramma Jongeren On Track is om het zelfvertrouwen te laten groeien, om zelfbewust en met vertrouwen het leven en de (school)loopbaan vorm te geven. Om focus te krijgen en te leggen op mogelijkheden. Op talentontwikkeling en op herkenning van saboterende patronen. Op inventiviteit en het aanboren van eigen creativiteit. We helpen ze om hun wendbaarheid te vergroten en te leren omgaan met onzekere of veranderende omstandigheden.

1-op-1 of in kleine groepen
We weten dat het echt werkt om in groepsverband te werken omdat jongeren goed leren met en van elkaar. De herkenbaarheid van overeenkomsten en het opdoen van andere perspectieven zijn hier essentiële onderdelen in.
Waar we voorheen groepen samenstelden en van start gingen zodra er ‘een klasje’ vol was, gaan we nu zo snel mogelijk aan de slag met iedere jongere die zich aanmeldt. Vanzelfsprekend werken we weer in groepen zodra het kan, maar jongeren laten wachten tot het moment daar is, is wat ons betreft nu geen optie. We weten immers niet wanneer het zover is dat we weer met groepen kunnen werken. En we zijn van mening dat we ze tekort doen door te wachten op betere tijden. Het is een ongewone situatie die om een aangepaste aanpak vraagt.
We werken dus 1-op-1, live. En als het echt niet anders kan dan werken we online. De keuzes die we daarin maken laten we echt afhangen van het moment dus vooruit lopen op de situatie zoals die de rest van het jaar mogelijk kan zijn doen we niet.

Laat van je horen!
Ben jij of ken jij een jongere die een boost kan gebruiken, laat dan van je horen. Wij zijn bereikbaar via e-mail: team@ontrack.nu of telefoon: 06 81489055 (Bernadet)