Terugblik Inspiratiebijeenkomst
Eva Marlien Krijger
“Systemisch werken”

Systemisch werken, zicht krijgen op jouw rol in het geheel is het onderwerp van de Zomer Inspiratiebijeenkomst. Eva Marlien Krijgertrainer, coach wil graag iets losmaken en levensenergie laten stromen bij mensen. Dit doet zij o.a. door opstellingen. In het systemisch werk, zoals het werken met organisatie- en familieopstellingen heet past zij verschillende werkvormen toe.

Een opstelling maakt je plek, in de ruimte, zichtbaar. In je werk, in je familie, in je team. Opstellingen werken altijd omdat wij allemaal energetisch verbonden zijn met elkaar, wij zijn een systeem, het is één energie. In principe kun je alles opstellen; je team, de directie, je klant, iets waar je een vraag over hebt. Bij een opstelling gaat e.e.a. pas leven als er een context is. In een opstelling wordt gewerkt met representanten. Een representant is een persoon die de rol van een persoon of dier vervult. Je hebt geen zeggenschap over wat er gebeurt tijdens een opstelling. Iedereen kan meedoen aan een opstelling; maar ‘laat je hoofd thuis’. Het klopt als je het voelt.

Genoeg vertelt, Eva Marlien gaat met ons aan de slag. We bewegen ons in de ruimte en krijgen de vraag om een tweetal te vormen met een ander persoon. Hoe is het? Als ik aan de ene kant van je sta hoe voelt dat? En aan de andere kant? Wat vind je prettiger? Wat ervaar je? Het antwoord op deze vragen geven je informatie. Vervolgens krijgen we de opdracht een groep te vormen van 5 of 6 personen. Waar voel je je prettig? Waar niet. Als je op een andere plek in de groep gaat staan, wat gebeurt er dan? Wil je weg? Wil je blijven?
Welk woord kun je als groep samen formuleren voor hetgeen je voelt? Gekunsteld, kracht, irritatie, ruimte, afstemming zijn woorden die naar boven komen. Ten slotte gaat ze aan de gang met flits opstellingen. Korte opstellingen die een halve minuut tot een paar minuten duren. Het zijn een inzichtgevende opstellingen. Verschillende mensen brengen hun vraag in, met behulp van representanten kom je snel tot inzicht en balans in het systeem en weet je wat je te doen hebt.

Eva Marlien heeft ons in een hoog tempo met veel gevoel voor humor en met beide benen op de grond inzicht gegeven in systemisch werk. Bernadet sloot de bijeenkomst af met de woorden dat dit de meest dynamische Inspiratiebijeenkomst is die we bij Droom van Zwolle gehad hebben. Een heerlijk begin van de zomer!

Zomer Inspiratiebijeenkomst ’18
Eva Marlien Krijger
“Systemisch werk”

Zicht krijgen op jouw rol in het geheel

Vraag je je wel eens af…Waar komen die politieke spelletjes vandaan? Waarom is er zoveel ontevredenheid onder de mensen? Hoe zijn die wandelgangencircuits ontstaan? Waarom heeft die manager geen grip op de afdeling? Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Vele vergaderingen en heisessies worden gewijd aan deze problemen en toch verandert er zelden iets wezenlijks. Wanneer praten en denken over zaken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten bieden.

Het systemisch werk zoals het werken met organisatie- en familieopstellingen heet, is een bijzondere, effectieve manier om binnen korte tijd inzichten en antwoorden te krijgen vanuit een systeem. We maken allemaal deel uit van systemen. Van het team, de organisatie, het gezin, de familie, de buurt, de sportclub, de wijk, etcetera. Systemisch werk kijkt naar situaties en problemen met die specifieke bril op. Een opstelling kan een werkelijkheid die tot dan toe verborgen bleef, maar van grote invloed is op het geheel, naar boven brengen. Door het toepassen van nieuwe inzichten die in een opstelling zichtbaar werden, worden organisaties evenwichtiger, sterker en succesvoller.

Tijdens de interactieve ZomerInspiratiebijeenkomst, onder leiding van Eva Marlien Krijger, krijg je informatie en inzichten over de werking van het systemisch werk. Deze Inspiratiebijeenkomst is bijzonder interessant voor: mensen die hun blik willen verruimen. Mensen die vanuit hun functie naar het geheel van een organisatie willen kijken. Mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen in families en/of organisaties. Mensen die naar nieuwe instrumenten zoeken om een organisatie sterker te maken. Kortom voor jou, dus zorg dat je erbij bent!

Eva Marlien Krijger (1977) ontdekte na haar studie Bedrijfskunde dat haar talent het begeleiden van mensen in bewustwording- en veranderingsprocessen is. Vanuit haar eigen coachings- en trainingsbureau begeleidt ze individuen en teams binnen organisaties en DGA’s en opvolgers van familiebedrijven. Ze helpt mensen bewust te worden van wie ze zijn, welke impact ze op hun omgeving hebben en daarmee op hun eigen leven. Ze geeft mensen tools in handen om verandering te realiseren op welk gebied dan ook.